Zeszyty Naukowe TD UJ

Zespół Redakcyjny:

redakcja.zeszytynaukowetduj@gmail.com

 

 

Ewa Modzelewska
Redaktor Naczelny
eva.modzelewska@gmail.com


Iga Łomanowska
Zastępca Redaktora Naczelnego
iga.lomanowska@gmail.com

 

Rafał Kur

Sekretarz redakcji
rafalkur@yahoo.pl

 

Seria Nauk Humanistycznych:

Ewa Modzelewska

Redaktor prowadząca
zeszytyhumanistyczne@gmail.com

Redaktorzy tematyczni:

Joanna Stożek - filologia polska

Alicja Kosterska - kulturoznawstwo

Iga Łomanowska - filmoznawstwo, religioznawstwo

Róża Różańska - muzykologia, zarządzanie kulturą

Natalia Cichoń - filologia klasyczna

Fryderyk Kwiatkowski - filozofia

Krzysztof Popek - filologia słowiańska

Karolina Koziara - psychologia

Arkadiusz Nyzio - socjologia

Iwona Boruszkowska - filologia polska i ukraińska

Członkowie redakcji:

Danuta Światłoń, Ewa Kuśmierek

Seria Nauk Społecznych:

Krzysztof Popek

Redaktor prowadzący
spoleczneznuj@gmail.com  

Redaktorzy tematyczni:

Agnieszka Proszewska - psychologia, kognitywistyka

Jerema Słowiak - politologia i stosunki międzynarodowe

Karolina Blecharczyk - kulturoznawstwo

Agata Cebera - prawo i postępowanie administracyjne

Aleksander Wróbel - prawo i postępowanie karne

Joanna Uchańska - prawo i postępowanie cywilne, prawo własności intelektualnej

Arkadiusz Nyzio - politologia, socjologia, ekonomia

Iga Łomanowska - filmoznastwo, historia, politologia

Dawid Kamil Wieczorek - pedagogika, resocjalizacja, socjologia

Dominik Horodyski - prawo

Patrycja Kumięga - zarządzanie

Seria Nauk Ścisłych:

Magdalena Olbert

Redaktor prowadzący
scislezntduj@gmail.com

Redaktorzy tematyczni:

Anna Bogdali - biologia i medycyna

Anna Sulima - matematyka

Anna Regiel-Futyra - biomateriały i mikrobiologia

Sebastian Jarczewski - technologia chemiczna, kataliza

Wojciech Tomczyk - fizyka

Agnieszka Proszewska - matematyka, informatyka, fizyka

Klaudyna Śpiewak - chemia

Joanna Lipowska - chemia