#12.10.2017

 

„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” zapraszają do współpracy redakcyjnej doktorantów nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych w ramach wszystkich wydawanych serii tematycznych czasopisma. Osoby chcące dołączyć do naszego zespołu są proszone o kontakt mailowy z redakcjami wybranych serii:

 

zeszytyhumanistyczne@gmail.com

spoleczneznuj@gmail.com

scislezntduj@gmail.com

 

Jednocześnie przypominamy, że nabór tekstów do serii humanistycznej i ścisłej odbywa się

w sposób ciągły. Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych, recenzji, a także sprawozdań

z wydarzeń o charakterze naukowym.

 

Ewa Modzelewska

Redaktor Naczelna

 

 

 

# 04.10.2017

 

Informujemy, że w ramach Serii Społecznej Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ prowadzony jest nabór do numerów, które zostaną wydane w 2018 roku:

 

nr 20 wielotematyczny

 

nr 21 poświęcony naukom prawniczym

 

nr 22 wielotematyczny

 

nr 23 poświęcony historii XIX wieku

 

Teksty proszę przysyłać do 5 stycznia 2018 roku. Przypominamy, że nadsyłane artykuły muszą być przygotowane zgodnie z opisanymi normami (brak dostosowania się do tych zaleceń może skutkować odrzuceniem tekstu): http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/a034f1cf-6ef6-4199-a495-a76e5b825b7c

 

W przypadku tomów otwartych interesują nas teksty dotyczących szeroko rozumianych nauk społecznych (politologii, ekonomii, socjologii, prawa etc.), a także historii i archeologii. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” są czasopismem punktowanym: lista B – 5 pkt.

 

 

Krzysztof Popek

Redaktor prowadzący

spoleczneznuj@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

# 25.07.2017

 

Redakcja serii ścisłej „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” prowadzi nabór artykułów do numerów 13 i 15, które ukażą się na przełomie października i listopada 2017 roku. Zapraszamy doktorantów oraz studentów posiadających naukową pasję do publikacji na łamach naszego czasopisma, które od 2013 roku znajduje się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie artykułów do końca sierpnia na adres mailowy: scislezntduj@gmail.com

 

Informacje na temat zasad redagowania tekstów oraz procedur ich recenzowania znajdują się na stronie: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty/pliki-do-pobrania

 

Magdalena Olbert

Redaktor Prowadząca