#12.07.2018

Informujemy, że w ramach Serii Społecznej Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ w 2019 roku zostaną wydane dwa numery tematyczne. W związku z tym ogłaszamy konkurs na tematy numerów, w którym może wziąć udział każdy doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zgłoszeniu należy zawrzeć:

  • Tytuł numeru;
  • Krótki opis zakresu tematycznego (do 3 600 znaków);
  • Język\Języki tomu;
  • Nazwisko redaktora prowadzącego numer wraz z osobami, zainteresowanymi pracą redakcyjną nad tomem (z krótkim opisem doświadczenia redakcyjnego);
  • Listę przynajmniej 6 autorów, która byłaby zainteresowana udziałem w publikacji, wraz ze wstępnymi tytułami tekstów.

Oprócz przygotowanego wstępnego korpusu tekstów, redakcja Zeszytów zastrzega, że do każdego z tomów będzie prowadzony także nabór otwarty. Każdy będzie miała szansę zgłosić do tomu tekst, o ile będzie on dotyczył tematu.

Dopuszcza się zgłoszenie korpusu tekstów pochodzących z konferencji naukowych, o ile nie były one dofinansowane przez Towarzystwo Doktorantów UJ w zakresie wydania tomu pokonferencyjnego.

Do pracy nad numerem, oprócz osób zgłaszających temat, będą mogli zostać włączeni członkowie redakcji Zeszytów z danej dziedziny.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 września 2018 roku. O wyniku konkursu na tematy numerów będzie decydowało Kolegium Redakcyjne ZN TDUJ do końca września. O ocenie będą decydować takie kryteria jak wykonalność, doświadczenie członków zespołu, spójność tematyczna korpusu tekstów.

Planowane jest wydanie tomów, w ramach których znajdzie się od 6 do 10 tekstów. Przygotowywane artykuły nie powinny przekraczać arkusza wydawniczego (40 000) oraz być przygotowane zgodnie z opisanymi normami (brak dostosowania się do tych zaleceń może skutkować odrzuceniem tekstu). Każdy z tekstów będzie poddawany procedurze recenzenckiej oraz ocenie merytorycznej, na podstawie których będą zapadać decyzje o dopuszczeniu tekstu do druku.

„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Seria Społeczna” są czasopismem punktowanym: lista B – 5 pkt.

 

Krzysztof Popek

Redaktor prowadzący Serii Społecznej

ZN TDUJ

spoleczneznuj@gmail.com

 

sp

 

oleczneznu

 

j@gmai

#04.02.2018

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czynnym wkładem w debatę z obszaru dyscyplin naukowych obejmujących nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne do nadsyłania propozycji artykułów, komentarzy oraz recenzji do półrocznika „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ – Seria Nauk Ścisłych". W najbliższym czasie prowadzimy nabór do dwóch tegorocznych numerów:

nr 16 – do końca marca 2018
nr 17 – do końca kwietnia 2018

 

Informacje na temat zasad redagowania tekstów oraz procedur ich recenzowania znajdują się na stronie: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty/pliki-do-pobrania. Wszelkie pytania oraz propozycje tekstów prosimy kierować na adres mailowy: scislezntduj@gmail.com

Zapraszamy do współpracy!

Agnieszka Proszewska
Redaktor prowadząca serii

 

 

 

#26.01.2018

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką szeroko pojętych nauk humanistycznych do nadsyłania propozycji artykułów, streszczeń oraz recenzji do kwartalnika „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ – Seria Humanistyczna". W najbliższym czasie prowadzimy nabór do następujących numerów (bez tematu głównego): 

- Seria Humanistyczna nr 21 – teksty przyjmowane będą do końca marca 2018 roku

- Seria Humanistyczna nr 22 – teksty przyjmowane będą do końca kwietnia 2018 roku

Wszystkie informacje dotyczące normy wydawniczej i wskazówki dla Autorów znajdą Państwo na stronie http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty/pliki-do-pobrania. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: zeszytyhumanistyczne@gmail.com. Zachęcamy również do przesyłania artykułów w językach obcych.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Redakcja "Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego"