# 25.07.2017


Redakcja serii ścisłej „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” prowadzi nabór artykułów do numerów 13 i 15, które ukażą się na przełomie października i listopada 2017 roku. Zapraszamy doktorantów oraz studentów posiadających naukową pasję do publikacji na łamach naszego czasopisma, które od 2013 roku znajduje
się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie artykułów do końca sierpnia na adres mailowy: scislezntduj@gmail.com


Informacje na temat zasad redagowania tekstów oraz procedur ich recenzowania znajdują się na stronie: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty/pliki-do-pobrania

 

Magdalena Olbert
Redaktor Prowadząca

 

# 07.07.2017

 

Redakcja Serii Nauk Humanistycznych „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ” ogłasza nabór do numeru specjalnego, który zostanie wydany jako monografia lub tom pokonferencyjny. Wszystkie osoby zainteresowane publikacją prosimy o nadsyłanie materiałów do końca sierpnia 2017 roku na adres mailowy: zeszytyhumanistyczne@gmail.com

 

Ewa Modzelewska
Redaktor prowadząca

 

# 02.07.2017

 

Informujemy, że Seria Nauk Humanistycznych „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” prowadzi nabór artykułów do numerów 18 i 19, który potrwa do 14 sierpnia 2017 roku. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt na adres mailowy: zeszytyhumanistyczne@gmail.com.

 

Informacje na temat zasad redagowania tekstów oraz procedur ich recenzowania znajdują się na stronie: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty/pliki-do-pobrania

 

Ewa Modzelewska
Redaktor prowadząca