Prezesi i pełnomocnicy

Prezes TD UJ

Natalia Czyżowska
Prezes Towarzystwa Doktorantów
(tel. 506 006 085,  natalia.czyzowska [at] interia.pl)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TD UJ

Michał Olszowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Doktorantów
(tel. 602 593 665, e-mail: michal.olszowski [at] gmail.com)

Wiceprezesi

 
Magdalena Olbert

Wiceprezes TD UJ ds. Collegium Medicum UJ
(tel. 506 006 750,  magdalena.olbert [at] gmail.com)