Ogłoszenia organizacyjne

Wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Judaistyki UJ

Katarzyna Konik, 06.12.2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów Instytutu Judaistyki UJ na spotkanie celem wybrania przedstawiciela do Rady Instytutu. Wybory odbędą się w dniu 12.12 o godz. 13:30 w sali 4 w budynku IJ UJ. Zapraszamy zarówno do zgłaszania kandydatur, jak i do uczestnictwa.   Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronie:

 

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela

Wybory przedstawicieli doktorantów do Rady Instytutu Historii i Wydziału Historycznego

Katarzyna Konik, 05.12.2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów Wydziału Historycznego UJ oraz Instytutu Historii UJ na spotkanie celem wybrania przedstawicieli do Rady Wydziału i Instytutu. Wybory odbędą się w dniu 12.12 o godz. 17:30, w salli nr 19 przy ul. Westerplatte 10. Zapraszamy zarówno do zgłaszania kandydatur, jak i do uczestnictwa.

 

Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronie:

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TD UJ - 11 grudnia 2018 r.

Katarzyna Konik, 06.12.2017

Drodzy Doktoranci,

ze względu na niską frekwencję w czasie Walnego Zgromadzenia TD UJ, które odbyło się 4 grudnia 2017 r., podjęto decyzję o zarządzeniu przerwy w obradach.

Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane 11 grudnia (poniedziałek) o godz. 18.00 w Auli Małej Auditorium Maximum UJ.

 Do udziału i głosowania uprawniony jest każdy doktorant UJ.

Głównym celem Walnego Zgromadzenia jest wybranie Rady TD UJ na rok 2018 r.


Zachęcamy zarówno do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jak i zgłaszaniu swoich kandydatur do Rady TD UJ, która składa się z 12 osób oraz do Komisji Rewizyjnej, liczącej 4 członków.

 

Pamiętajcie, że Rada nie tylko organizuje imprezy i wyjazdy integracyjne, na które chętnie przychodzicie, ale również:

- dofinansowuje Wasze projekty naukowe w ramach Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

- przyznaje Wam miejsce w akademikach

- uczestniczy w przyznawaniu stypendiów i zapomóg

- organizuje szkolenia, które rozwijają Wasze kompetencje

- opiniuje decyzje o powołaniu lub odwołaniu kierowników studiów doktoranckich, jak również plany i programy Waszych studiów

- wydaje Zeszyty Naukowe

- broni Waszych praw i interesów

 

Bez Rady nie otrzymacie dofinansowania na wyjazdy, nie dostaniecie miejsc w akademikach i nie będziecie mieli się do kogo zwrócić po pomoc, jeśli popadniecie w kłopoty. Nie będzie też wyjazdów integracyjnych, imprez, Salonu Naukowego czy zajęć sportowych.

Pamiętajcie - Rada TD UJ ma realny wpływ na Waszą sytuację na Uniwersytecie Jagiellońskim!

Dlatego apelujemy - przyjdźcie na Walne!

Liczymy na Waszą obecność 11 grudnia o godz. 18.00.

 

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące Walnego Zgromadzenia lub działalności w Radzie - jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Wybory przedstawiciela do Rady Instytutu Nauk Geologicznych UJ

Katarzyna Konik, 05.12.2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów Instytutu Nauk Geologicznych UJ na spotkanie celem wybrania przedstawiciela do Rady Instytutu. Wybory odbędą się w dniu 11.12 o godz. 12:30 w sali 1.19.0 w budynku ING UJ, ul. Gronostajowa 3a. Zapraszamy zarówno do zgłaszania kandydatur, jak i do uczestnictwa.   Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronie:

 

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela

Wybory przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału i Instytutu Fizyki

Katarzyna Konik, 27.11.2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów Wydziału i Instytutu Fizyki UJ na spotkanie celem wybrania przedstawicieli do Rady Instytutu. Wybory odbędą się w dniu 7.12 o godz. 11:15, w Instytucie Fizyki przy ul. Łojasiewicza 11 w sali nr D-1-12. Zapraszamy zarówno do zgłaszania kandydatur, jak i do uczestnictwa.

 

Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronie:

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela