Powrót

Rekrutacja na wyjazd do Indii w ramach Programu ERASMUS+ KA107 - Savitribai Phule Pune University

Szanowni Studenci i Doktoranci,

Pragniemy Państwa poinformować, że ruszyła rekrutacja w ramach Programu ERASMUS+ KA 107 na wymianę z Indiami.

Rekrutacja trwa do 31 marca br.

Stypendyści poza dofinansowaniem kosztów pobytu w uczelni partnerskiej otrzymają dofinansowanie kosztów podróży.

Rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 i dotyczy wyłącznie wyjazdu na jeden semestr bez możliwości przedłużenia.

Uczelnia: Savitribai Phule Pune University

Liczba dostępnych miejsc: 1

Wysokość stypendium: 650 EUR/msc

Dodatkowe stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów podróży: 820 EUR

Koordynator szczebla ogólnouczelnianego: Aleksandra Jęśko (aleksandra.jesko@uj.edu.pl, tel.: 12-663-15-47)

Rekrutacja prowadzona jest na szczeblu ogólnouczelnianym i mogą wziąć w niej udział studenci oraz doktoranci wszystkich wydziałów. 

Priorytet będą miały zgłoszenia studentów z Instytutu Nauk Geologicznych UJ.

Niemniej jednak kontakt z wydziałowym/instytutowym koordynatorem będzie niezbędny przy budowaniu Learning Agreement for Studies. 

Wniosek składa się z:

a.       formularza aplikacyjnego (Application Form)

b.      następujących dokumentów:

- transkryptu ocen wraz z średnią ważoną z roku akademickiego 2015/2016, których zgodność ze stanem faktycznym została potwierdzona przez upoważnionego pracownika sekretariatu lub dziekanatu,

- kserokopii certyfikatu językowego (na poziomie min. B2) albo Language Proficiency Form (potwierdzających znajomość języka angielskiego lub języka uczelni przyjmującej),

- dokumentacji osiągnięć naukowych,

- listu motywacyjnego w j. angielskim,

- nieobowiązkowo: projektu Learning Agreement, zaakceptowanego przez wydziałowego / instytutowego koordynatora Programu Erasmus+

- dodatkowo w przypadku doktorantów: opinii promotora uwzględniającej przystawalność programu do tematyki pracy doktorskiej.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej.

Wszystkie informacje znajdują się: http://www.dmws.uj.edu.pl/erasmus-studia-kraje-partnerskie-ka-107/indie

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Jęśko.

Pozdrawiamy serdecznie,

******************

Zespół

Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej

ul. Gołębia 24 pokój 21

31-007 Krakow

Tel.:    +48-12-663 15 47

Fax:    +48-12-663 15 45

 

 

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u