Powrót

Konferencja Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy - 11.05.2017 SGH

Szanowni Państwo,

Wybory prezydenckie 2016 roku w Stanach Zjednoczonych przeszły już do
historii, jednak ich długookresowe konsekwencje są dopiero przed nami.
Przed nami jest również analiza ich wyniku – jego przyczyn, uwarunkowań
i konsekwencji – a także przebiegu samej kampanii wyborczej: przyjętych
strategii, kontekstów i aktorów w niej uczestniczących. Konferencja
*„Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy,
strategie, konteksty”* ma na celu zapewnienie przestrzeni umożliwiającej
krytyczną refleksję nad amerykańskimi wyborami, ich tłem: społecznym,
politycznym i ekonomicznym. Pozwoli ona na sformułowanie wniosków jakie
można wyciągnąć zarówno z ich wyniku, jak i przebiegu i charakteru
poprzedzającej je kampanii wyborczej. Wystąpienia powinny mieścić się w
szeroko ujętych studiach nad wyborami, a ich tematyka dotyczyć kwestii
skupionych wokół trzech bloków tematycznych:

1.Kontekst międzynarodowy wyborów,

2.Kontekst wewnętrzny wyborów,

3.Komunikowanie polityczne – strategie, metody i techniki.


Konferencja odbędzie się *11 maja 2017 r.* w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie. Szczegółowe informacje, a także formularz zgłoszeniowy znajdą
Państwo w załączniku i na stronie internetowej Katedry Studiów
Politycznych SGH (http://www.sgh.waw.pl/ksp) w zakładce Konferencje i
Seminaria. Czekamy na Państwa zgłoszenia i zapraszamy do udziału w
konferencji.

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Prof. SGH. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech i dr Jan Misiuna

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u