Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Doktoranci UJ mają prawo w ramach pomocy materialnej do stypendium dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji w dziale: Pomoc materialna.

Ponadto na Uniwersytecie Jagiellońskim istnieje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Towarzystwo Doktorantów, mając na uwadze potrzebę zapewnienia informacji dla uczestników studiów III stopnia nt. pomocy dla osób niepełnosprawnych i koordynacji współpracy Towarzystwa z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ powołało następujących przedstawicieli:

 

 

Pełnomocnik TD UJ ds. osób niepełnosprawnych

Katarzyna Walasek

katarzyna.walasek[at]uj.edu.pl