Akademiki

Informacje Ogólne

Towarzystwo Doktorantów UJ dysponuje ok. 200 miejscami w pokojach jedno-, dwu- osobowych w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • Żaczku,
  • Nawojce
  • Bydgoskiej B
  • Bydgoskiej D
  • Kamionce
  • Bursie Jagiellońskiej

Miejsca są przyznawane przez Radę TD UJ w oparciu o rekomendację Komisji ds. Pomocy Materialnej TD UJ. Wspomniana rekomendacja jest sporządzona na podstawie złożonych przez doktorantów podań oraz uchwalanych przez Radę TD UJ i zatwierdzanych przez Rektora UJ „Zasad przyznawania miejsc w domach studenckich dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim", a także szczegółowej punktacji, której kryteria są wskazane w podaniu o miejsce w akademiku.

Istnieje możliwość uzyskania miejsca w domu studenckich dla dziecka oraz współmałżonki/współmałżonka.
 
Każdego roku ogłaszane są szczegółowe terminy składania wspomnianych podań. Terminy te zwyczajowo przypadają dla doktorantów:
  • będących w kolejnym roku akademickim uczestnikami 2. i wyższych lat studiów (tzw. I tura) na 2-3 kolejne tygodnie czerwca i/lub lipca,
  • będących w kolejnym roku akademickim uczestnikami 1. roku studiów (tzw. II tura) w II połowie września.
Wyniki przydziału miejsc w domach studenckich są w I turze ogłaszane w lipcu a w II drugiej turze pod koniec wrześnie. Od decyzji podjętych przez Radę TD UJ w oparciu o rekomendację Komisji ds. Pomocy Materialnej TD UJ istnieje możliwość odwołania się do Komisji Odwoławczej. Odwołania z I tury są przyjmowane zwyczajowo w terminach ogłoszonych dla II tury.
 
Miejsca w domach studenckich są przyznawane, zgodnie z obecną praktyką władz UJ, na okres 9 miesięcy (od października do czerwca). Doktoranci mają zwyczajowo możliwość starać się o zgodę Fundacji Studentów i Absolwentów „Bratniak" (której UJ powierzył zarząd akademikami: "Piast", "Bydgoska", "Nawojka" oraz "Żaczek") oraz administracji DS "Kamionka" i DS "Bursa Jageillońska" na dalsze zakwaterowanie w okresie wakacyjnym (od lipca do września).
 
W zależności od sytuacji terminy mogą ulec przesunięciu.
 
Doktoranci mogą również starać się o miejsce w domu studenckim w trakcie roku akademickiego. Wówczas należy złożyć podanie wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauczania. Miejsca są ponownie rozdysponowywane w momencie zwolnienia się przydziału przez innego doktoranta.
 
Reprezentantem doktorantów w każdym domu studenckim jest Przedstawiciel Towarzystwa Doktorantów UJ. W stosunku do doktorantów zamieszkujących akademik pełni on funkcje analogiczne jak Rada Mieszkańców w stosunku do studentów.
 
Pliki do pobrania:
 
Zarządzenia Rektora:
 

Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich dla doktorantów

Regulamin domów studenckich UJ

Uchwały Rady TD UJ:

Uchwała Rady TD UJ z dn. 16 listopada 2015 roku ws. Przedstawicieli TD UJ w domach studenckich

Uchwała Rady TD UJ z dn. 17 maja 2016 roku ws. zasad, sposobu i terminów potwierdzania miejsc w domach studenckich

Uchwała Rady TD UJ z dn. 17 maja 2016 roku ws. powołania komisji odwoławczej ds. przyznawania miejsc w domach studenckich

Uchwała Rady TD UJ z dn. 29 maja 2017 roku ws. ustalenia punktacji przy ubieganiu się o miejsce w domach studenckich


Kontakt:
 
kpm-doktoranci@uj.edu.pl
 
 
 

Bieżące wiadomości

III tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum)

Wioletta Pugacewicz, 25.09.2017

Doktoranci, którzy w roku akademickim 2017/2018 chcą zamieszkać w domu studenckim, mogą ubiegać się o przydzielenie miejsca w następujących domach studenckich:
 
•         Żaczek,
•         Nawojka,
•         Bydgoska B,
•         Bydgoska D,
•         Kamionka,
•         Bursa Jagiellońska


Miejsca te są przydzielane na podstawie zarządzenia Rektora dotyczącego przyznawania miejsc w domach studenckich dla uczestników studiów doktoranckich w oparciu o szczegółową punktację. Uchwały Rady, zarządzenia Rektora oraz pozostałe akty dotyczące przyznawania miejsc w domach studenckich znajdują się na stronie TD UJ, w sekcji "Pomoc Socjalna", zakładce "Akademiki".
 
Termin składania wniosków  w III turze - o przydział miejsca w domu studenckim rozpoczyna się we wtorek 26 września, a upływa w piątek 29 września 2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na indywidualnych kontach w USOSweb oraz przesłane w wiadomości e-mail do wnioskodawców.
 
Za prawidłowo złożony uważa się wyłącznie wniosek zarejestrowany w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania wniosku należy zalogować się do swojego konta na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wybrać zakładkę „Dla wszystkich" -> „Wnioski" -> „Wniosek o miejsce w domu studenckim".
 
Doktorant może ubiegać się o przydzielenie miejsca dla małżonka lub dziecka. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca dla małżonka lub dziecka mają doktoranci, których małżonek jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub małżeństwa sprawujące opiekę nad dziećmi.
Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich, Sekcji Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych, zajmujący się pomocą materialną studentów i doktorantów - Pani Maria Lawinia Syta-Ciesielska tel. (+48 12) 663 39 31.
 
Dodatkowych informacji udziela również Dominik Hodurek z Komisji Pomocy Materialnej TD UJ. W wypadku jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres kpm-doktoranci@uj.edu.pl.

Wyniki odwołań od decyzji ws. rozdysponowania miejsc w domach studenckich w II turze

Wioletta Pugacewicz, 25.09.2017

Na posiedzeniu w dniu 23 września 2017 Komisja Odwoławcza w składzie:
 
1. Anna Duda
2. Karolina Karwowska
3. Kamil Ruszała - Przewodniczący komisji
zadecydowała, co następuje:
miejsca w pokojach jednoosobowych przyznano:
1.         XXX7608 – pokój 1 osobowy, DS. „Bursa Jagiellońska”
2.         XXX5268 – pokój 1 osobowy, DS. „Kamionka”
W związku z brakiem miejsc w tej turze nie dokonano zmian w następujących przypadkach:
3.         XXX4212
Decyzje Komisji są niepodważalne.

Wyniki odwołań od decyzji ws. rozdysponowania miejsc w domach studenckich w I turze

Wioletta Pugacewicz, 13.09.2017

Na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 Komisja Odwoławcza w składzie:

1. Anna Duda
2. Karolina Karwowska
3. Kamil Ruszała - Przewodniczący komisji
 
zadecydowała, co następuje:
 
miejsca w pokojach jednoosobowych przyznano:
1.         XXX5364 – pokój 1 osobowy, DS. „Bursa Jagiellońska”
2.         XXX1387 – pokój 1 osobowy, DS. „Nawojka”
 
W związku z brakiem miejsc w tej turze nie dokonano zmian w następujących przypadkach:
3.         XXX9124
4.         XXX4212
4.         XXX6527
5.         XXX0453
6.         XXX7013
 
Decyzje Komisji są niepodważalne.

Akademiki 2017/2018 - wyniki II tury (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum)

Wioletta Pugacewicz, 18.09.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 września br. Rada Towarzystwa Doktorantów UJ w oparciu o rekomendację Komisji ds. Pomocy Materialnej dokonała podziału miejsc w domach studenckich dla doktorantów:
 
 
Wyniki II tury
 
 
 
Osoby, które nie zgadzają się z zatwierdzonym podziałem, mogą składać odwołania do Komisji Odwoławczej w terminie 18 - 21 września br. Bardzo prosimy nie załączać ponownie wniosków. Komisja ma wgląd do Państwa wniosków złożonych w II turze. Prosimy również o potwierdzenie rezerwacji w domu studenckim do 21 września br.
 
Osoby, które nie złożyły wniosku o miejsce w domu studenckim mogą to jeszcze zrobić w trakcie III tury składania wniosków. Dodatkowe informacje ukażą się wkrótce na naszej stronie.
 
Wszelkie pytania oraz potwierdzenia rezerwacji prosimy kierować na adres: kpm-doktoranci@uj.edu.pl
 

II tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum)

Wioletta Pugacewicz, 30.08.2017

Doktoranci, którzy w roku akademickim 2017/2018 chcą zamieszkać w domu studenckim, mogą ubiegać się o przydzielenie miejsca w następujących domach studenckich:

 
•         Żaczek,
•         Nawojka,
•         Bydgoska B,
•         Bydgoska D,
•         Kamionka,
•         Bursa Jagiellońska
 
Miejsca te są przydzielane na podstawie zarządzenia Rektora dotyczącego przyznawania miejsc w domach studenckich dla uczestników studiów doktoranckich w oparciu o szczegółową punktację. Uchwały Rady, zarządzenia Rektora oraz pozostałe akty dotyczące przyznawania miejsc w domach studenckich znajdują się na stronie TD UJ, w sekcji "Pomoc Socjalna", zakładce "Akademiki".
 
Termin składania wniosków  w II turze - o przydział miejsca w domu studenckim rozpoczyna się w piątek 1 września, a upływa w poniedziałek 11 września 2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Towarzystwa Doktorantów oraz na indywidualnych kontach w USOSweb do 18 września 2017 r.
 
Za prawidłowo złożony uważa się wyłącznie wniosek zarejestrowany w systemie USOSweb oraz złożony w formie papierowej. W celu zarejestrowania wniosku należy zalogować się do swojego konta na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wybrać zakładkę „Dla wszystkich" -> „Wnioski" -> „Wniosek o miejsce w domu studenckim".
 
Do wniosku wypełnionego w systemie USOSweb, zatwierdzonego i wydrukowanego, należy dołączyć dokumenty potwierdzające informacje wskazane we wniosku (udokumentowanie działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej, etc. Od roku akademickiego 2016/2017 wnioski o akademik należy składać bez oświadczenia o uzyskanych dochodach.

Doktorant może ubiegać się o przydzielenie miejsca dla małżonka lub dziecka. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca dla małżonka lub dziecka mają doktoranci, których małżonek jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub małżeństwa sprawujące opiekę nad dziećmi.
Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Doktoranci ubiegający się o przydzielenie miejsca dla małżonka lub dziecka mogą składać wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich w Sekcji Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych - ul. Straszewskiego 25/3 w godzinach pracy Działu (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:00)

Doktoranci-cudzoziemcy mogą składać wniosek o miejsce w akademiku w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej ul. Gołębia 24, pok. 21 (Pon-Wt. 7:30 - 15:30; Czw-Pt. 7:30 - 15:30)

Doktoranci mogą również składać wniosek w Biurze Towarzystwa Doktorantów ul. Czapskich 4/14 w godzinach pracy Biura lub zostawić go w skrzynce zamieszczonej przed wejściem do biura.

Przed złożeniem wniosku bardzo prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin otwarcia wymienionych jednostek. 

Wnioski można również wysyłać pocztą na adres: Towarzystwo Doktorantów UJ, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

Wszelkie prośby, sugestie oraz uwagi odnośnie domów studenckim należy umieścić w uzasadnieniu w składanym wniosku (w formularzu uzupełnianym w systemie USOSWeb). W miarę możliwości zostaną one uwzględnione. W uzasadnieniu wniosku należy również wpisać numer konkretnego pokoju, jeśli wnioskodawca o taki się ubiega, zaznaczając przy tym czy wnioskodawca aktualnie w nim mieszka.
 
Doktorant we wniosku może wskazać innego doktoranta, z którym chciałby zamieszkać. Osoby, które wskażą siebie nawzajem otrzymają miejsca w tym samym pokoju pod warunkiem uzyskania wystarczającej liczby punktów uprawniającej do zamieszkania w danym domu studenckim.
 
Wnioski doktorantów lat wyższych złożone w II turze (wrześniowej) zostaną rozpatrzone w miarę posiadania wolnych miejsc po rozpatrzeniu wniosków doktorantów I roku orazodwołań. Odwołania od decyzji o przyznaniu miejsca w domu studenckim w II turze można składać w terminie od 18 września 2017 roku do 21 września 2017 roku.
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich, Sekcji Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych, zajmujący się pomocą materialną studentów i doktorantów - Pani Maria Lawinia Syta-Ciesielska tel. (+48 12) 663 39 31
 
Dodatkowych informacji udziela również Dominik Hodurek z Komisji Pomocy Materialnej TD UJ. W wypadku jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres kpm-doktoranci@uj.edu.pl.