2018 - Seria Nauk Społecznych:

dr hab. Andrzej Anderwald prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr Marta Andruszkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku

dr Dagmara Adamska-Wójcik, Uniwersytet Wrocławski

dr Justyna Badziak, Uniwersytet Łódzki

dr Przemysław Benken, IPN Szczecin

dr Beata Bielska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Ewa Bokiniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Monika Bokiniec, Uniwersytet Gdański

dr hab. Paweł Borszowski prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

dr Witold Borysiak, Uniwersytet Warszawski

dr Jan Brodowski, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Wojciech Broszkiewicz, Uniwersytet Rzeszowski

dr Waldemar Bukowski, Polska Akademia Nauk

dr hab. Edward Czapiewski, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa

dr hab. Ryszard Dębski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Mirosław Dymarski, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Adam Dyrda, Uniwersytet Jagielloński

dr Anita Filipczak-Białkowska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Wojciech Filipkowski prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

dr Krzysztof Gerc, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Danuta Gibas-Krzak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, Uniwersytet Warszawski     

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, Uniwersytet Łódzki

dr Piotr Gontarczyk, Instytut Pamięci Narodowej

prof. dr hab. Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa

dr Paulina Gwoździewicz-Matan, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Jacek Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Krzysztof Indecki, Uniwersytet Łódzki 

dr Tomasz Iwanek, Uniwersytet Śląski

dr Mikołaj Iwański, Uniwersytet Jagielloński

dr Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Warszawski

dr Jędrzej Jerzmanowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Kamila Kamińska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Tomasz Kargol, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. prof. UW Małgorzata Karpińska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Sławomir Klimkiewicz, Collegium Civitas

dr Maria Korybut-Marciniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Magdalena Kosno, Uniwersytet Jagielloński

dr Kamil Kotliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Łukasz Kurek, Uniwersytet Jagielloński

dr inż. Anna Kwasiborska, Politechnika Warszawska

dr Tamara Kyrylych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

dr Jacek Laberschek, Polska Akademia Nauk

dr Bogusław Lackoroński, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie

dr Paweł Łabieniec, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Alicja Łaska-Formejster, Uniwersytet Łódzki

dr Agnieszka Łukasik-Turecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Jakob Maziarz, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jerzy Mazurek, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Janusz Mierzwa, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski

dr Mariola Mirowska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ks. dr Wojciech Mleczko CR, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr Marta Mozgawa-Saj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr Robert Netczuk, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Małgorzata Nossowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Włodzimierz Osadczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Sebastian Paczos, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Magdalena Paluszkiewicz, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jędrzej Paszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Magdalena Pataj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Polska Akademia Nauk

dr hab. Piotr Pinior, Uniwersytet Śląski

dr Bogusław Przywora, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

dr Rafał Raczyński, Muzeum Emigracji w Gdyni; Akademia Pomorska w Słupsku

dr Dorota Rdzanek, Uniwersytet Szczeciński

dr Piotr Rogoziński, Uniwersytet Gdański

dr Łukasz Rogowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Jarosław Rubacha, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Magdalena Ruta, Uniwersytet Jagielloński

dr Beata Rutkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Karol Sacewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Tomasz Scholl, Uniwersytet Warszawski

dr Marcin Sękowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Paweł Sękowski, Uniwersytet Jagielloński

dr Tomasz Sękowski, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

dr Maciej Siwicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Paweł Skuczyński, Uniwersytet Warszawski

dr Maciej Sobczyk, Uniwersytet Warszawski

dr inż. Mirosław Sołtysiak, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

dr Marta Soniewicka, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Anna Stawarska-Rippel, Uniwersytet Śląski

dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. PW, Politechnika Warszawska

dr Andrzej Stopczyński, Uniwersytet Łódzki

dr Katarzyna Sychta, Uniwersytet Śląski

dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Krzysztof Szczucki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Magda Tarnowska-Sobecka, prof. USz, Uniwersytet Szczeciński

dr Milena Teska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Polska Akademia Nauk

dr Mateusz Tondera, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Urszula Torbus, Uniwersytet Śląski

dr Ilona Topa, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Krystyna Trembicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Marcin Tujdowski, Instytut Zachodni w Poznaniu

dr Paulina Twardoch, Uniwersytet Śląski

dr Andrzej Ulmer, Muzeum Politechniki Warszawskiej

dr hab. Bogusława Urbaniak prof. nadzw. UŁ, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Wacław Uruszczak, Uniwersytet Jagielloński

dr Michała Wanke, Uniwersytet Opolski

dr hab. Wiktor Werner, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Paweł Wiliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Lidia Wiśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Marcin Wołk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Paweł Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr inż. Marian Woźniak, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

dr Marta Woźniak-Bobińska, Uniwersytet Łódzki

dr Wojciech Wyrzykowski, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Katarzyna Zalasińska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr Wioletta Zielecka-Mikołajczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


2017 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

dr Wiesław Bator, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Róża Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński

dr Michał Choptiany, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Adam Jonkisz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Dariusz Kosiński, Uniwersytet Jagielloński

dr Karolina Kosińska, Instytut Sztuki PAN

prof. dr hab. Leszek Libera , Uniwersytet Zielonogórski

dr Marcin Majewski , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  w Krakowie

dr Anna Modelska-Kwaśniowska, Uniwersytet Opolski

dr Aneta Pawlak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Katarzyna Maria Pławecka  UP im. KEN w Krakowie

dr Piotr Pławuszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Radosław Rusnak, Uniwersytet Warszawski

dr Krzysztof Sawicki,  Uniwersytet w Białymstoku

dr Piotr Stasiewicz, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Agnieszka Włoczewska, Uniwersytet w Białymstoku

dr Emilia Wrocławska-Warchala, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

2017 rok - Seria Nauk Ścisłych:

dr hab. Anetta Borkowska (Uniwersytet w Białymstoku)

dr inż. Maria Grolik (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

dr hab. inż. Agnieszka Ewa Ławniczak, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

dr inż. Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

 

2017 – Seria Nauk Społecznych

dr Jan Andrzejewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marian Bedrii, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki
dr Marcin Maria Bogusławski, Uniwersytet Łódzki
dr Agata Cebera, Uniwersytet Jagielloński
dr. habil Fábián Adrián, Uniwersytet w Pecs
prof. dr Liliane Jodkowski, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
dr Maria Kania, Uniwersytet Jagielloński
dr Roksolana Khanyk, Narodowy Uniwersytet „Kijewo-Mohylańska Akademia” w Kijowie
dr Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński
dr Katarzyna Kociołek, Uniwersytet Warszawski
prof. dr. habil. Kőhalmi László, Uniwersytet w Pecs
dr Sabina Kubsik, bez afiliacji
dr inż. Anna Kwasiborska, Politechnika Warszawska
dr Agnieszka Lorek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Piotr Łasak, Uniwersytet Jagielloński
dr Andrzej Malinowski, Akademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki
dr Andrzej Marzec, Uniwersytet Jagielloński
dr Marcin Mazgaj, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr Krzysztof Michalski, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
dr Robert Netczuk, Uniwersytet Śląski
dr Wiesław Otwinowski, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
dr hab. Jakub Polit, Uniwersytet Jagielloński
dr Ilona Przybojewska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Bogusław Przywora, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr Michał Pyka, bez afiliacji
dr Serhiy Riznyk, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki
dr Olga Sachanbińska, bez afiliacji
dr Ryszard Skarbek, Uniwersytet Gdański
dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Maciej Szatkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Szymon Tarapata, Uniwersytet Wrocławski
dr Milena Teska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
płk dr Włodzimierz Wątor, Uniwersytet Śląski
dr Mariusz Wszołek, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, Akademia Ignatianum w Krakowie
dr Piotr Zakrzewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Krzysztof Zdulski, Uniwersytet Łódzki
dr Igor Zeman, Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franki


2016 rok - Seria Nauk Ścisłych

dr hab. Krzysztof Gil, Uniwersytet Jagielloński
dr Katarzyna Głombik, Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Jacek Jawień, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Jolanta Komisarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

2016 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

dr hab. Monika Baer, Uniwersytet Wrocławski 
dr hab. Bartłomiej Brążkiewicz, Uniwersytet Jagielloński 
dr hab. Dominika Ferens, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego 
dr Piotr Filipkowski, Uniwersytet Warszawski
dr Anna Kobylińska, Uniwersytet Warszawski
dr Sebastian Jakub Konefał, Uniwersytet Gdański
dr Karolina Kosińska, Instytut Sztuki PAN
dr Martyna Kowalska, Uniwersytet Jagiellonski
dr Piotr Kubiński, Uniwersytet Warszawski
dr hab. prof. UŚ Anna Kucz, Uniwersytet Śląski
dr hab. Michał Kuran, Uniwersytet Łódzki 
dr hab. Urszula Karczewska, Uniwersytet Warszawski
prof. Dr hab. Leszek Libera, Uniwersytet Zielonogórski 
prof. dr hab. Andrzej Linert, Uniwersytet Jagielloński
dr Magdalena Malska, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie
dr Rafał Prostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Agata Seweryn, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Monika Stankiewicz-Kopeć, Akademia Ignatianum
dr hab. Bożena Śliwczyńska, Uniwersytet Warszawski
dr Przemysław Tacik, Uniwersytet Jagiellonski
dr hab. Mariusz Widerynski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zdzisław Marcinów, Uniwersytet Śląski


2016 – Seria Nauk Społecznych

dr hab. Teresa Banaś-Korniak, Uniwersytet Śląski
dr hab. Andrzej Betlej, Uniwersytet Jagielloński
ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
prof. dr hab. Dariusz Dolański, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Janusz Dorobisz, prof. UO, Uniwersytet Opolski
dr Mariusz Drozdowski, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Anastazja Gajda, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Tomasz Graff, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr Mateusz Hohol, Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Mariola Jarczyk, Uniwersytet Śląski
dr Marcin Jarząbek, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski
dr Marta Kania, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Michał Kuran, Uniwersytet Łódzki
dr Michał Kurzej, Uniwersytet Jagielloński
dr Zbigniew Kwiecień, Uniwersytet Warszawski
prof. nadzw. dr hab. Marta Leśniakowska, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr Marta Mazur, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki
dr Michał Nowakowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Zenon Piech prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr Ewa Plebanek, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
dr hab. Paweł Podrecki, Uniwersytet Jagielloński
dr Ilona Przybojewska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Bogusław Przywora, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Ewa Siwierska, Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Siuda, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Sławomir Sprawski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
dr hab. Adam Szymański, Uniwersytet Warszawski
dr Wiktor Szymborski, Uniwersytet Jagielloński
dr Jolanta Szymkowska-Bartyzel, Uniwersytet Jagielloński
dr Ihor Zeman, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki
dr Sławomir Tadeusz Żółtek, Uniwersytet Warszawski

 

2015 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB (UPJPII)
prof. dr hab. Kazimierz Korus (UJ)
prof. dr hab. Andrzej Linert (UJ)
prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski (UJ)
dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII
dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech (UŚ)
dr hab. Aleksander Bańka (UŚ)
dr hab. Joanna Janik (UJ)
dr hab. Anna Kucz (UŚ)
dr hab. Władimir Miakiszew (UJ)
dr hab. Janusz Mizera (UJ)
dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ
dr hab. Marian Zawada OCD, (KID Teresianum, Rzym)
dr Kornelia Ćwiklak (UAM)
dr Karolina Kosińska (PAN)
dr Marcin Napiórkowski (UW)
dr Piotr Sobotka (UMK)
dr Monika Stankiewicz-Kopeć (Akademia Ignatianum)
dr Joanna Walewska (UMK)

 

2015 rok - Seria Nauk Społecznych

dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński
dr Anna Czyż, Uniwersytet Śląski
dr Mateusz Dąsal, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Małgorzata Kamecka, Uniwersytet w Białymstoku
dr Kamil Kijek, Uniwersytet Wrocławski
dr inż. Paweł J. Kowalski, Politechnika Warszawska
dr hab. Andrzej Krzanowski , Uniwersytet Jagielloński
dr Rafał Kuś, Uniwersytet Jagielloński
dr Piotr Łasak, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr. hab. Renata Madyda-Legutko, Uniwersytet Jagielloński
dr Elżbieta Olzacka, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Zenon Piech, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr Liudmyla Savanets, TNEU - Ternopil National Economic University
dr Katarzyna Wlaźlak, Uniwersytet Łódzki

 

 


2015 rok - Seria Nauk Społecznych:

prof. dr. hab. Renata Madyda-Legutko (UJ)

dr hab. Zenon Piech, prof. UJ

dr hab. Andrzej Krzanowski (UJ)

dr Paweł Czarnecki (UJ)

dr Anna Czyż (UŚ)

dr Mateusz Dąsal (UMW)

dr Małgorzata Kamecka (UwB)

dr Kamil Kijek (UWr)

dr inż. Paweł J. Kowalski (PW)

dr Rafał Kuś (UJ)

dr Piotr Łasak (UJ)

dr Elżbieta Olzacka (UJ)

dr Liudmyla Savanets (TNEU - Ternopil National Economic University)

dr Katarzyna Wlaźlak (UŁ)

 

 

2015 rok - Seria Nauk Ścisłych:

prof. dr hab. Renata Jachowicz (UJ)

prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz (UJ)

prof. dr hab. Tomasz Mach (UJ)

prof. dr hab. Rafał Olszanecki (UJ)

prof. dr hab. Andrzej Pająk (UJ)

prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski (UJ)

dr hab. Grażyna Bochenek, prof. UJ

dr hab. Marek Kuźniewski, prof. UJ

dr hab. Jan Bilski (UJ)

dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik (UJ)

dr hab. Krzysztof Gil (UJ)

dr hab. Danuta Owczarek (UJ)

dr hab. Jerzy Tomik (UJ)

 

 

2014 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (UJ)

prof. dr hab. Maria Flis (UJ)

prof. dr hab. Marta Gibińska (UJ)

prof. dr hab. Jan Piotrowiak (UŚ)

prof. dr hab. Andrzej Pitrus (UJ)

prof. dr hab. Magdalena Popiel (UJ)

prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (UJ)

dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW

dr hab. Jarosław Fazan (UJ)

dr hab. Łukasz Tischner (UJ)

dr hab. Kinga Tutak (UJ)

dr hab. Elżbieta Winiecka (UAM)

dr Edyta Gawron (UJ)

dr Karolina Kosińska (PAN, Instytut Sztuki)

dr Paulina Tendera (UJ)

dr Roma Sendyka (UJ)

 

 

2014 rok - Seria Nauk Społecznych

dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński
dr Mateusz Dąsal, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Marcin Jarząbek, Uniwersytet Jagielloński
dr Jacek Lewicki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr Andrzej Marzec, Uniwersytet Jagielloński
dr Rafał Nestorow, Polska Akademia Umiejętności
dr hab. Zenon Piech, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Jakub Polit, Uniwersytet Jagielloński
dr Marcin Starzyński, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ, , Uniwersytet Jagielloński
dr Rafał Szmytka, Uniwersytet Jagielloński
dr Wiktor Szymborski, Uniwersytet Jagielloński
dr Michał Wasilewski, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Tadeusz Woś, Uniwersytet Jagielloński


2014 rok - Seria Nauk Ścisłych:

 

prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz (UJ)

prof. dr hab. Tomasz Mach (UJ)

prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska (UJ)

prof. dr hab. Renata Jachowicz (UJ)

prof. dr hab. Marcin Majka (UJ)

dr hab. Tadeusz Michałowski, prof. nadzw. PK

dr hab. Rafał Olszanecki, prof. UJ

dr hab. Jan Bilski (UJ)

dr hab. Marek Kuźniewski (UJ)

dr hab. Adam Matkowski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

dr hab. Elżbieta Pękala (UJ)

dr hab. Maria Rapała-Kozik (UJ)

dr hab. Magdalena Strus (UJ)

dr hab. Jerzy Tomik (UJ)

dr hab. Piotr Wałęga (UJ)

dr Dorota Tuwalska (PK)

dr Ewa Witek (UJ)

 

2013 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

 

prof. dr hab. Andrzej Pitrus (UJ)

dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ

dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR

dr hab. Krzysztof Bielawski (UJ)

dr hab. Roman Dąbrowski (UJ)

dr hab. Albert Gorzkowski (UJ

dr hab. Janusz Mizera (UJ)

dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka (UJ)

dr hab. Leszek Sosnowski (UJ)

dr hab. Dorota Szumska (UJ)

dr hab. Anna Wójcik (UJ)

dr hab. Andrzej Zawadzki (UJ)

dr Piotr Oczko (UJ)

 

2013 – Seria Nauk Społecznych

dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński
dr Mateusz Dąsal, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
dr Arkadiusz Górnisiewicz, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Andrzej Grabowski, Uniwersytet Jagielloński
dr Wojciech Klimczyk, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Izabela Trzcińska, Uniwersytet Jagielloński
dr Rafał Woźnica, Uniwersytet Jagielloński

 


2013 rok - Seria Nauk Ścisłych:

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (UJ)

prof. dr hab. Lech Longa (UJ)

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul (UJ)

dr hab. Andrzej Eilmes (UJ)

dr Agnieszka Węgrzyn (UJ)

dr Agnieszka Wypych (UJ)

 

 

2012 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (UJ)

dr hab. Agnieszka Ziołowicz, prof. UJ

dr hab. Łucja Demby (UJ)

dr hab. Marek Drwięga, prof. UJ

dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (UJ)

dr hab. Kazimierz Jurczak (UJ)

dr hab. Janusz Mizera (UJ)

dr hab. Elżbieta Solak (UJ)

dr hab. Leszek Sosnowski (UJ)

dr hab. Grażyna Zając (UJ)

dr hab. Andrzej Zawadzki (UJ)

dr Anna Kopczyńska-Tyszko (UJ)

dr Michał Palmowski (UJ)

 

 

2012 – Seria Nauk Społecznych

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, Uniwersytet Jagielloński
dr Wojciech Drelicharz, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Wojciech Jakimowicz, Uniwersytet Jagielloński
dr Wojciech Magdziarz
dr Paulina Napierała
dr Bogusław Przywora
dr hab. Arkady Rzegocki, Uniwersytet Jagielloński
dr Anna Sobór-Świderska, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Leszek Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński

 


2012 rok - Seria Nauk Ścisłych:

prof. dr hab. Maria Nowakowska

dr hab. Rafał Chrzan

dr hab. Wojciech Fiałkowski

dr hab. Sławomir Kwiecień (UJ)

dr hab. Anna Wiśniewska-Becker

dr hab. Robert Wolak

dr Joanna Chłopicka

dr Zdzisław Pogoda

dr Sebastian Polak

dr Robert Sitarz

dr Piotr Sura

dr Anna Włodarczyk

 

 

2011 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

prof. dr hab. Józef Bremer (UJ)

prof. dr hab. Ryszard Kantor  (UJ)

prof. dr hab. Miłowit Kuniński (UJ)

prof. dr hab. Nadiya Mikula (UJ)

dr hab. Piotr Krasny (UJ)

dr hab. Janusz Mizera (UJ)

dr hab. Piotr Mróz (UJ)

dr hab. Leszek Sosnowski (UJ)

dr Małgorzata Ruchel (UJ)

dr Leszek Wroński (UJ)

 

 

2011 – Seria Nauk Społecznych

dr hab. Adam Bieniek, Uniwersytet Jagielloński
dr Paweł Górzny, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Kazimiera Mikoś, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Leszek Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński
dr Joanna Wardęga, Uniwersytet Jagielloński
dr Elżbieta Wiącek, Uniwersytet Jagielloński

 

 

2011 rok - Seria Nauk Ścisłych:

prof. dr hab. Marek Sanak (UJ)

dr hab. Tomasz Klupa

dr hab. Krzysztof Szczubiałka

dr Katarzyna Cyganek

dr Justyna Drukała

dr Wojciech Dyga

dr Agnieszka Grinn-Gofroń

dr Małgorzata Lenartowicz

 

2010 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

prof. dr hab. Tadeusz Paleczny (UJ)

dr hab. Kazimiera Mikoś (UJ)

dr hab. Piotr Mróz (UJ)

dr hab. Jarosław Rokicki (UJ)

dr hab. Leszek Sosnowski (UJ)

dr Aleksandra Klęczar (UJ)

 

2010 – Seria Nauk Społecznych

dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Kazimiera Mikoś, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Jerzy Zdanowski, Uniwersytet Jagielloński

 


2010 rok - Seria Nauk Ścisłych:

prof. dr hab. n. med. Antoni Basta

dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

dr n. med. Tomasz Banaś

dr n. med. Bogdan Jakieła

dr n. med. Kazimierz Pityński

dr n. med. Krzysztof Pyrć

dr inż. Ewa Stodolak