2017 rok - Seria Nauk Ścisłych:

dr hab. Anetta Borkowska (Uniwersytet w Białymstoku)

dr inż. Maria Grolik (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

dr hab. inż. Agnieszka Ewa Ławniczak, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

dr inż. Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

 

2017 – Seria Nauk Społecznych

prof. dr Liliane Jodkowski, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

dr Maria Kania, Uniwersytet Jagielloński

dr Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński

dr Katarzyna Kociołek, Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Łasak, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki

dr Andrzej Marzec, Uniwersytet Jagielloński

dr Wiesław Otwinowski, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

płk dr Włodzimierz Wątor, Uniwersytet Śląski

dr Mariusz Wszołek, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, Akademia Ignatianum w Krakowie

dr Krzysztof Zdulski, Uniwersytet Łódzki

 

2016 rok - Seria Nauk Ścisłych

dr hab. Krzysztof Gil, Uniwersytet Jagielloński

dr Katarzyna Głombik, Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Jacek Jawień, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jolanta Komisarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

 

2016 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

dr hab. Monika Baer, Uniwersytet Wrocławski 

dr hab. Bartłomiej Brążkiewicz, Uniwersytet Jagielloński 

dr hab. Dominika Ferens, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego 

dr Piotr Filipkowski, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Kobylińska, Uniwersytet Warszawski

dr Sebastian Jakub Konefał, Uniwersytet Gdański

dr Karolina Kosińska, Instytut Sztuki PAN

dr Martyna Kowalska, Uniwersytet Jagiellonski

dr Piotr Kubiński, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UŚ Anna Kucz, Uniwersytet Śląski

dr hab. Michał Kuran, Uniwersytet Łódzki 

dr hab. Urszula Karczewska, Uniwersytet Warszawski

prof. Dr hab. Leszek Libera, Uniwersytet Zielonogórski 

prof. dr hab. Andrzej Linert, Uniwersytet Jagielloński

dr Magdalena Malska, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie

dr Rafał Prostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Agata Seweryn, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Monika Stankiewicz-Kopeć, Akademia Ignatianum

dr hab. Bożena Śliwczyńska, Uniwersytet Warszawski

dr Przemysław Tacik, Uniwersytet Jagiellonski

dr hab. Mariusz Widerynski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Zdzisław Marcinów, Uniwersytet Śląski

 

2016 – Seria Nauk Społecznych

dr hab. Teresa Banaś-Korniak, Uniwersytet Śląski

dr hab. Andrzej Betlej, Uniwersytet Jagielloński

ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

prof. dr hab. Dariusz Dolański, Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Janusz Dorobisz, prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr Mariusz Drozdowski, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Anastazja Gajda, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Tomasz Graff, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr Mateusz Hohol, Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Mariola Jarczyk, Uniwersytet Śląski

dr Marcin Jarząbek, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski

dr Marta Kania, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Michał Kuran, Uniwersytet Łódzki

dr Michał Kurzej, Uniwersytet Jagielloński

dr Zbigniew Kwiecień, Uniwersytet Warszawski

prof. nadzw. dr hab. Marta Leśniakowska, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr Marta Mazur, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki

dr Michał Nowakowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Zenon Piech prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr Ewa Plebanek, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

dr hab. Paweł Podrecki, Uniwersytet Jagielloński

dr Ilona Przybojewska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Bogusław Przywora, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

dr hab. Ewa Siwierska, Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Siuda, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Sławomir Sprawski, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

dr hab. Adam Szymański, Uniwersytet Warszawski

dr Wiktor Szymborski, Uniwersytet Jagielloński

dr Jolanta Szymkowska-Bartyzel, Uniwersytet Jagielloński

dr Ihor Zeman, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki

dr Sławomir Tadeusz Żółtek, Uniwersytet Warszawski

 

2015 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

 

prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB (UPJPII)

prof. dr hab. Kazimierz Korus (UJ)

prof. dr hab. Andrzej Linert (UJ)

prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski (UJ)

dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII

dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech (UŚ)

dr hab. Aleksander Bańka (UŚ)

dr hab. Joanna Janik (UJ)

dr hab. Anna Kucz (UŚ)

dr hab. Władimir Miakiszew (UJ)

dr hab. Janusz Mizera (UJ)

dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ

dr hab. Marian Zawada OCD, (KID Teresianum, Rzym)

dr Kornelia Ćwiklak (UAM)

dr Karolina Kosińska (PAN)

dr Marcin Napiórkowski (UW)

dr Piotr Sobotka (UMK)

dr Monika Stankiewicz-Kopeć (Akademia Ignatianum)

dr Joanna Walewska (UMK)

 

 

2015 rok - Seria Nauk Społecznych

 

dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Czyż, Uniwersytet Śląski

dr Mateusz Dąsal, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Małgorzata Kamecka, Uniwersytet w Białymstoku

dr Kamil Kijek, Uniwersytet Wrocławski

dr inż. Paweł J. Kowalski, Politechnika Warszawska

dr hab. Andrzej Krzanowski , Uniwersytet Jagielloński

dr Rafał Kuś, Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Łasak, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr. hab. Renata Madyda-Legutko, Uniwersytet Jagielloński

dr Elżbieta Olzacka, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Zenon Piech, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr Liudmyla Savanets, TNEU - Ternopil National Economic University

dr Katarzyna Wlaźlak, Uniwersytet Łódzki

 

 

 

2015 rok - Seria Nauk Społecznych:

prof. dr. hab. Renata Madyda-Legutko (UJ)

dr hab. Zenon Piech, prof. UJ

dr hab. Andrzej Krzanowski (UJ)

dr Paweł Czarnecki (UJ)

dr Anna Czyż (UŚ)

dr Mateusz Dąsal (UMW)

dr Małgorzata Kamecka (UwB)

dr Kamil Kijek (UWr)

dr inż. Paweł J. Kowalski (PW)

dr Rafał Kuś (UJ)

dr Piotr Łasak (UJ)

dr Elżbieta Olzacka (UJ)

dr Liudmyla Savanets (TNEU - Ternopil National Economic University)

dr Katarzyna Wlaźlak (UŁ)

 

 

2015 rok - Seria Nauk Ścisłych:

prof. dr hab. Renata Jachowicz (UJ)

prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz (UJ)

prof. dr hab. Tomasz Mach (UJ)

prof. dr hab. Rafał Olszanecki (UJ)

prof. dr hab. Andrzej Pająk (UJ)

prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski (UJ)

dr hab. Grażyna Bochenek, prof. UJ

dr hab. Marek Kuźniewski, prof. UJ

dr hab. Jan Bilski (UJ)

dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik (UJ)

dr hab. Krzysztof Gil (UJ)

dr hab. Danuta Owczarek (UJ)

dr hab. Jerzy Tomik (UJ)

 

 

2014 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (UJ)

prof. dr hab. Maria Flis (UJ)

prof. dr hab. Marta Gibińska (UJ)

prof. dr hab. Jan Piotrowiak (UŚ)

prof. dr hab. Andrzej Pitrus (UJ)

prof. dr hab. Magdalena Popiel (UJ)

prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (UJ)

dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW

dr hab. Jarosław Fazan (UJ)

dr hab. Łukasz Tischner (UJ)

dr hab. Kinga Tutak (UJ)

dr hab. Elżbieta Winiecka (UAM)

dr Edyta Gawron (UJ)

dr Karolina Kosińska (PAN, Instytut Sztuki)

dr Paulina Tendera (UJ)

dr Roma Sendyka (UJ)

 

 

2014 rok - Seria Nauk Społecznych

dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński

dr Mateusz Dąsal, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Marcin Jarząbek, Uniwersytet Jagielloński

dr Jacek Lewicki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr Andrzej Marzec, Uniwersytet Jagielloński

dr Rafał Nestorow, Polska Akademia Umiejętności

dr hab. Zenon Piech, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jakub Polit, Uniwersytet Jagielloński

dr Marcin Starzyński, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ, , Uniwersytet Jagielloński

dr Rafał Szmytka, Uniwersytet Jagielloński

dr Wiktor Szymborski, Uniwersytet Jagielloński

dr Michał Wasilewski, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Tadeusz Woś, Uniwersytet Jagielloński

 

2014 rok - Seria Nauk Ścisłych:

 

prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz (UJ)

prof. dr hab. Tomasz Mach (UJ)

prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska (UJ)

prof. dr hab. Renata Jachowicz (UJ)

prof. dr hab. Marcin Majka (UJ)

dr hab. Tadeusz Michałowski, prof. nadzw. PK

dr hab. Rafał Olszanecki, prof. UJ

dr hab. Jan Bilski (UJ)

dr hab. Marek Kuźniewski (UJ)

dr hab. Adam Matkowski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

dr hab. Elżbieta Pękala (UJ)

dr hab. Maria Rapała-Kozik (UJ)

dr hab. Magdalena Strus (UJ)

dr hab. Jerzy Tomik (UJ)

dr hab. Piotr Wałęga (UJ)

dr Dorota Tuwalska (PK)

dr Ewa Witek (UJ)

 

2013 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

 

prof. dr hab. Andrzej Pitrus (UJ)

dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ

dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR

dr hab. Krzysztof Bielawski (UJ)

dr hab. Roman Dąbrowski (UJ)

dr hab. Albert Gorzkowski (UJ

dr hab. Janusz Mizera (UJ)

dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka (UJ)

dr hab. Leszek Sosnowski (UJ)

dr hab. Dorota Szumska (UJ)

dr hab. Anna Wójcik (UJ)

dr hab. Andrzej Zawadzki (UJ)

dr Piotr Oczko (UJ)

 

2013 – Seria Nauk Społecznych

dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński

dr Mateusz Dąsal, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

dr Arkadiusz Górnisiewicz, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Andrzej Grabowski, Uniwersytet Jagielloński

dr Wojciech Klimczyk, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Izabela Trzcińska, Uniwersytet Jagielloński

dr Rafał Woźnica, Uniwersytet Jagielloński

 

 

2013 rok - Seria Nauk Ścisłych:

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (UJ)

prof. dr hab. Lech Longa (UJ)

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul (UJ)

dr hab. Andrzej Eilmes (UJ)

dr Agnieszka Węgrzyn (UJ)

dr Agnieszka Wypych (UJ)

 

 

2012 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (UJ)

dr hab. Agnieszka Ziołowicz, prof. UJ

dr hab. Łucja Demby (UJ)

dr hab. Marek Drwięga, prof. UJ

dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (UJ)

dr hab. Kazimierz Jurczak (UJ)

dr hab. Janusz Mizera (UJ)

dr hab. Elżbieta Solak (UJ)

dr hab. Leszek Sosnowski (UJ)

dr hab. Grażyna Zając (UJ)

dr hab. Andrzej Zawadzki (UJ)

dr Anna Kopczyńska-Tyszko (UJ)

dr Michał Palmowski (UJ)

 

 

2012 – Seria Nauk Społecznych

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, Uniwersytet Jagielloński

dr Wojciech Drelicharz, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Wojciech Jakimowicz, Uniwersytet Jagielloński

dr Wojciech Magdziarz

dr Paulina Napierała

dr Bogusław Przywora

dr hab. Arkady Rzegocki, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Sobór-Świderska, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Leszek Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński

 

 

2012 rok - Seria Nauk Ścisłych:

prof. dr hab. Maria Nowakowska

dr hab. Rafał Chrzan

dr hab. Wojciech Fiałkowski

dr hab. Sławomir Kwiecień (UJ)

dr hab. Anna Wiśniewska-Becker

dr hab. Robert Wolak

dr Joanna Chłopicka

dr Zdzisław Pogoda

dr Sebastian Polak

dr Robert Sitarz

dr Piotr Sura

dr Anna Włodarczyk

 

 

2011 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

prof. dr hab. Józef Bremer (UJ)

prof. dr hab. Ryszard Kantor  (UJ)

prof. dr hab. Miłowit Kuniński (UJ)

prof. dr hab. Nadiya Mikula (UJ)

dr hab. Piotr Krasny (UJ)

dr hab. Janusz Mizera (UJ)

dr hab. Piotr Mróz (UJ)

dr hab. Leszek Sosnowski (UJ)

dr Małgorzata Ruchel (UJ)

dr Leszek Wroński (UJ)

 

 

2011 – Seria Nauk Społecznych

dr hab. Adam Bieniek, Uniwersytet Jagielloński

dr Paweł Górzny, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Kazimiera Mikoś, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Leszek Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński

dr Joanna Wardęga, Uniwersytet Jagielloński

dr Elżbieta Wiącek, Uniwersytet Jagielloński

 

 

2011 rok - Seria Nauk Ścisłych:

prof. dr hab. Marek Sanak (UJ)

dr hab. Tomasz Klupa

dr hab. Krzysztof Szczubiałka

dr Katarzyna Cyganek

dr Justyna Drukała

dr Wojciech Dyga

dr Agnieszka Grinn-Gofroń

dr Małgorzata Lenartowicz

 

2010 rok - Seria Nauk Humanistycznych:

prof. dr hab. Tadeusz Paleczny (UJ)

dr hab. Kazimiera Mikoś (UJ)

dr hab. Piotr Mróz (UJ)

dr hab. Jarosław Rokicki (UJ)

dr hab. Leszek Sosnowski (UJ)

dr Aleksandra Klęczar (UJ)

 

2010 – Seria Nauk Społecznych

dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Kazimiera Mikoś, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Jerzy Zdanowski, Uniwersytet Jagielloński

 

 

2010 rok - Seria Nauk Ścisłych:

prof. dr hab. n. med. Antoni Basta

dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

dr n. med. Tomasz Banaś

dr n. med. Bogdan Jakieła

dr n. med. Kazimierz Pityński

dr n. med. Krzysztof Pyrć

dr inż. Ewa Stodolak