Konferencje krajowe

III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców

Wioletta Pugacewicz, 14.08.2017

Szanowni Państwo,

Samorząd Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 
Łukasiewicza i Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do udziału w III 
Podkarpackiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w 
Rzeszowie (na terenie Politechniki Rzeszowskiej) w dniach 12-14 
października 2017 r.

Konferencja skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz 
młodych doktorów podejmujących prace badawcze z zakresu budowy i 
eksploatacji maszyn, chemii, biologii, biotechnologii, elektrotechniki, 
informatyki, nauk matematycznych i fizycznych, inżynierii medycznej, 
zarządzania i marketingu, rolnictwa, technologii żywności, architektury, 
budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska. Konferencja przybierze 
charakter ogólnopolski.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na 
stronie internetowej konferencji:
http://doktoranci.w.prz.edu.pl/podkarpacka-konferencja-mlodych-naukowcow

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy:
pkmn@stud.prz.edu.pl

 

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny III PKMN

Konferencja Cycles of Commemoration. Forced Labour in Europe during World War II.

Wioletta Pugacewicz, 08.08.2017

Dear Colleagues,
The Willy Brandt Center for German and European Studies at the University of Wroclaw (Poland), together with the Remembrance, Responsibility and the Future foundaFon, based in Berlin, is organizing a conference:

Cycles of Commemoration: Forced Labour in Europe during World War II. International Forum.
Wroclaw, Poland, September 27–30, 2017

This three-day-long internaFonal forum provides an opportunity to commemorate forced labour in Europe during World War II. Through various forums such as public talks, workshops and excursions, we invite participants to exchange their views and share their experiences about the history of Nazi forced labour as well as to discuss the various ways Europe has commemorated that history. The event is interdisciplinary and addresses researchers—especially from history, cultural sciences and social sciences—experts on poliFcal-historical educaFon and representaFves of insFtuFons concerned with commemoraFng Nazi forced labour. Young researchers are parFcularly welcome. An important aim of this conference is to offer networking opportunities and foster debate among up to 100 parFcipants from all over Europe.
We would be grateful if you could share this informaFon throughout the university to reach those who might be interested in the topic of forced labour.

Scholars and Faculty Members
We are pleased to invite scholars, faculty members and young researchers who are particularly interested in this theme and eager to take an acFve part in discussions led by experts during several panels.
To register for the conference, please send an email to forcedlabour@wbz.uni.wroc.pl containing the
following information:
• Name and surname
• Name of the Institution you represent

We accept registraFon unFl September 3, 2017.
Conference admission is 130 Polish zloFes (30 euros).
We will provide registrants with further informaFon.

Support for PhD Students
We have organized a special panel for PhD students and are ready to provide sixteen research grants (420 euros each) for those inclined to take part in the upcoming event. Applicants should email abstracts, wriZen in English (maximum of 250 words), together with a short curriculum vitae, as a PDF file to forcedlabour@wbz.uni.wroc.pl. If the number of parFcipants exceeds the number of grants, the organizers will select from among the parFcipants.

All PhD students are welcome and can atend free of charge.
We accept registraFon till September 3, 2017.
We will be more than happy to assist you with any questions you may have about our event.
With kind regards,
Conference Team

Program jest dostępny na stronie:

http://www.forcedlabour.de/pl/konferencja-2017/program/

Konferencja Standardy medyczne w praktyce pediatrycznej dla studentów i młodych lekarzy

Wioletta Pugacewicz, 28.07.2017

Szanowni Państwo!
Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Standardy medyczne w praktyce pediatrycznej dla studentów i młodych lekarzy”, która odbędzie się 21 października br. w Auli B Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2a w Warszawie.

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, które cieszyły się ogromną popularnością i uznaniem Uczestników, przygotowaliśmy ofertę wykładów, w czasie których wykładowcy z wielką przyjemnością podzielą się z Państwem najnowszą wiedzą i standardami postępowania w wielu istotnych sytuacjach klinicznych obejmującymi zagadnienia z zakresu pediatrii i neonatologii, oraz wybór warsztatów, które umożliwią Państwu zdobycie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce klinicznej. Dołożymy wszelkich starań, aby czas spędzony z nami został przez Państwa dobrze wykorzystany.

Do grona wykładowców zaprosiliśmy doświadczonych ekspertów pracujących w najlepszych polskich ośrodkach pediatrycznych i neonatologicznych, m.in. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, a także ich młodszych współpracowników, którzy często są już ekspertami w reprezentowanej przez siebie dziedzinie. Mamy nadzieję, że idea wielopokoleniowej wymiany doświadczeń praktykowana już od pierwszej edycji naszej konferencji będzie dla Państwa atrakcyjna.

Już dziś zapraszamy Państwa na ten jesienny dzień z pediatrią i neonatologią w Warszawie!

Szczegółowe informacje oraz rejestarcja na stronie:

www.standardywpediatrii.pl


Z wyrazami szacunku
lek. Patryk Lipiński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Workshop The Power of Failure: New Perspectives in Social Theory and Practice

Wioletta Pugacewicz, 24.07.2017

Dear Colleagues,
Please allow us to inform you about the CfP for the workshop The Power of Failure: New Perspectives in Social Theory and Practice, to be held 7-8 May 2018 in Warsaw.
The event is the 6th of the series of meetings on unintended consequences, which are organized within the framework of Polish Sociological Association, University of Warsaw, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw and The Maria Grzegorzewska University. 
The deadline for submission of mini-workshop proposals is 15 November 2017, whereas for abstracts is 15 December 2017. We welcome your application!
We also invite you to follow our Facebook profile, where you can find news and updates about Workshop on Unintended Consequences https://www.facebook.com/UnintendedConsequencesWorkshops/
 
On behalf of the organizing committee,
Adriana Mica, PhD, University of Warsaw

Seminarium o humorze - Humor Research Project 2017

Wioletta Pugacewicz, 24.07.2017

Szanowni Państwo,


Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists ma zaszczyt zaprosić do udziału w pierwszym seminarium o humorze Humor Research Project seminar, które odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 w Katowicach (CINiBA) pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych warsztatach poświęconych językowi i humorowi, umożliwiających poznanie różnych metodologii badań. Nasz wspólny projekt obejmował będzie perspektywę językoznawczą, kulturoznawczą, literaturoznawczą, a także translatoryczną, by pozwolić na lepsze zrozumienie specyfiki języka humoru. Dlatego też chcemy zachęcić wszystkich doktorantów oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich do składania referatów i wzięcia udziału w dyskusjach związanych z metodologią badań humoru przez pryzmat różnych paradygmatów.

Lista proponowanych tematów odnosi się do humoru w następujących dziedzinach:

- literatura i tłumaczenia
- analiza dyskursu
- językoznawstwo
- media
- metodyka
- kultura i poznanie
(zachęcamy także do prezentowania referatów o tematyce pokrewnej)

Będziemy wspólnie słuchać, dyskutować i działać, by opracować szerszy model problematyki humoru, zachęcać do debaty i odpowiedzieć na nurtujące pytania celem ulepszenia stanu badań akademickich.  Zamysłem seminarium jest zebranie studentów i młodych naukowców reprezentujących różne dziedziny badań i umożliwienie im wymiany poglądów na temat aspektów humoru w badaniach nad językiem.

Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów (plus 10 minut na późniejszą dyskusję).

Językami seminarium będą angielski i polski.

Udział w seminarium jest BEZPŁATNY!

Zapraszamy na przerwę na kawę (zakwaterowanie i posiłki we własnym zakresie).

Mamy przyjemność ogłosić, że następujący wykładowcy zgodzili się wygłosić wykłady plenarne podczas seminarium HRP:

- prof. UŁ dr hab. Marta Dynel - nasz gość specjalny z Uniwersytetu Łódzkiego
- dr Justin Battin
- dr hab. Ewa Bogdanowska-Jakubowska
- dr Monika Grotek
- dr Anna Malinowska
- dr Adam Pluszczyk
- dr hab. Krystyna Warchał

Nasz warsztat tłumaczeniowy skupiający się na humorze poprowadzi dr Marta Mamet-Michalkiewicz.

Zainteresowanych uczestnictwem i wygłoszeniem referatu zachęcamy do wysyłania krótkich opisów wystąpienia (max. 300 słów). Termin przesyłania streszczeń został przedłużony do 17 września 2017. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń zostaną przesłane końcem września.

Zgłoszenia referatów można dokonać pisząc na adres mailowy seminarium: humourinlanguage2017@gmail.com

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie:
http://www.ija.us.edu.pl/index.php/hrp
https://www.facebook.com/Doktoranckie-Ko%C5%82o-Naukowe-NEOlinguists-1279456352175718/


Łączymy pozdrowienia i wyrazy szacunku,


Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists