Konferencje krajowe

4th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors

Wioletta Pugacewicz, 18.10.2017

Szanowni Państwo,

       W imieniu Studenckiego Towarzystwa Naukowego chciałabym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 4th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors.
       Jest to konferencja naukowa umożliwiająca prezentację dorobku studentów i doktorantów kierunków medycznych. Odbędzie się ona w dniach 8-9 grudnia 2017 roku. Wydarzenie to zrzesza wielu studentów kierunków medycznych oraz młodych lekarzy z całej Polski, a także z sąsiednich krajów. Kongres będzie idealną okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki, szansą na wymianę poglądów dotyczących tematyki natury naukowej czy tez studenckiej.
          Wszystkie aktualności można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na funpage`u na facebooku.

Z wyrazami szacunku, 
Gabriela Stadnicka
Członek Komitetu Organizacyjnego LIMC4

Sympozjum “The Place of V4 Countries in Europe and Japan” 19 X 2017

Wioletta Pugacewicz, 18.10.2017

Szanowni Państwo,
 
DWM informuje, że w dniu 19 października 2017 r. (czwartek) w Bibliotece Jagiellońskiej (sala konferencyjna) w godzinach 9:30-15:40 odbędzie się sympozjum zatytułowane The Place of V4 Countries in Europe and Japan w ramach Projektu Wyszehradzkiego.
 
Sympozjum organizuje Uniwersytet w Kobe we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Karola, Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie oraz Uniwersytetem im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. 
Celem sympozjum jest analiza znaczenia państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej i ich relacje z Japonią.
 
Sympozjum poprzedzi uroczyste podpisanie porozumienia między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Kobe dotyczącego serii wspólnych wykładów Lecture Series on Japanese and European Studies, które będą otwarte dla wszystkich studentów UJ w roku akademickim 2017/2018.
 
Uniwersytet w Kobe zaprasza wszystkich pracowników i studentów UJ do uczestnictwa w sympozjum.
 
Informacje i program sympozjum:
http://www.office.kobe-u.ac.jp/ipiep/events/20171019_en.html
 
Rejestracja online:
http://www.office.kobe-u.ac.jp/ipiep/ceus/registration/registration20171019.html
 
Organizator: IRO Kobe University
intl-relations@office.kobe-u.ac.jp

Konferencja "Opieka paliatywna i hospicyjna - medycyna, humanizm, wolontariat"

Wioletta Pugacewicz, 16.10.2017

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

 oraz 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie 

mają zaszczyt zaprosić na:

III edycję Konferencji

 

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA
- medycyna, humanizm, wolontariat

 

Konferencja odbędzie się 17 października 2017 r.

Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

 

Formularz zgłoszeniowy

III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców

Wioletta Pugacewicz, 14.08.2017

Szanowni Państwo,

Samorząd Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 
Łukasiewicza i Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do udziału w III 
Podkarpackiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w 
Rzeszowie (na terenie Politechniki Rzeszowskiej) w dniach 12-14 
października 2017 r.

Konferencja skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz 
młodych doktorów podejmujących prace badawcze z zakresu budowy i 
eksploatacji maszyn, chemii, biologii, biotechnologii, elektrotechniki, 
informatyki, nauk matematycznych i fizycznych, inżynierii medycznej, 
zarządzania i marketingu, rolnictwa, technologii żywności, architektury, 
budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska. Konferencja przybierze 
charakter ogólnopolski.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na 
stronie internetowej konferencji:
http://doktoranci.w.prz.edu.pl/podkarpacka-konferencja-mlodych-naukowcow

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy:
pkmn@stud.prz.edu.pl

 

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny III PKMN

Konferencja Cycles of Commemoration. Forced Labour in Europe during World War II.

Wioletta Pugacewicz, 08.08.2017

Dear Colleagues,
The Willy Brandt Center for German and European Studies at the University of Wroclaw (Poland), together with the Remembrance, Responsibility and the Future foundaFon, based in Berlin, is organizing a conference:

Cycles of Commemoration: Forced Labour in Europe during World War II. International Forum.
Wroclaw, Poland, September 27–30, 2017

This three-day-long internaFonal forum provides an opportunity to commemorate forced labour in Europe during World War II. Through various forums such as public talks, workshops and excursions, we invite participants to exchange their views and share their experiences about the history of Nazi forced labour as well as to discuss the various ways Europe has commemorated that history. The event is interdisciplinary and addresses researchers—especially from history, cultural sciences and social sciences—experts on poliFcal-historical educaFon and representaFves of insFtuFons concerned with commemoraFng Nazi forced labour. Young researchers are parFcularly welcome. An important aim of this conference is to offer networking opportunities and foster debate among up to 100 parFcipants from all over Europe.
We would be grateful if you could share this informaFon throughout the university to reach those who might be interested in the topic of forced labour.

Scholars and Faculty Members
We are pleased to invite scholars, faculty members and young researchers who are particularly interested in this theme and eager to take an acFve part in discussions led by experts during several panels.
To register for the conference, please send an email to forcedlabour@wbz.uni.wroc.pl containing the
following information:
• Name and surname
• Name of the Institution you represent

We accept registraFon unFl September 3, 2017.
Conference admission is 130 Polish zloFes (30 euros).
We will provide registrants with further informaFon.

Support for PhD Students
We have organized a special panel for PhD students and are ready to provide sixteen research grants (420 euros each) for those inclined to take part in the upcoming event. Applicants should email abstracts, wriZen in English (maximum of 250 words), together with a short curriculum vitae, as a PDF file to forcedlabour@wbz.uni.wroc.pl. If the number of parFcipants exceeds the number of grants, the organizers will select from among the parFcipants.

All PhD students are welcome and can atend free of charge.
We accept registraFon till September 3, 2017.
We will be more than happy to assist you with any questions you may have about our event.
With kind regards,
Conference Team

Program jest dostępny na stronie:

http://www.forcedlabour.de/pl/konferencja-2017/program/