Konferencje krajowe

XXVII Konferencja "Geodezja, budownictwo, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne" - Rzeszów 2018

Wioletta Pugacewicz, 14.03.2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XXVII Konferencję naukowo-techniczną pt. „Geodezja, budownictwo, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne”.

Koszty uczestnictwa w konferencji dla studenta lub doktoranta wynoszą - 280zł, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.03.2018r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://geodezja2018.prz.edu.pl/


Z wyrazami szacunku,

dr hab. inż. Izabela Skrzypczak prof. PRZ
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

dr inż. Grzegorz Oleniacz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Konferencja naukowa "Rzym jako miejsce pamięci w kulturach europejskich"

Wioletta Pugacewicz, 12.03.2018

Szanowni Państwo,
 
Instytut Filologii Germańskiej oraz Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Et in Arcadia Ego. Rzym jako miejsce pamięci w kulturach europejskich (Et in Arcadia ego. Rom als Erinnerungsort in europäischen Kulturen/Et in Arcadia Ego. Roma come luogo della memoria nelle culture europee/Et in Arcadia Ego. Rome as a Memorial Place in European Cultures), która odbędzie się na Wydziale Filologicznym w dniach 20-22.09.2018 r. 


Szczegółowe informacje znajdują się :
https://pl-pl.facebook.com/events/147476339267723/

Conference “Migration and refugee crisis: the EU and its member states between obligation, self-interest and goodwill”

Wioletta Pugacewicz, 12.03.2018

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Katedry Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Partnerów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 2nd EUMIGRO Conference “Migration and refugee crisis: the EU and its member states between obligation, self-interest and goodwill”, która odbędzie się w dniu 21.03.2018 r. (środa), godz. 09.30–17.00, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Program konferencji i formularz rejestracji on-line znajdą Państwo na stronie www pod adresem: http://eumigro.eu/en

 

W ramach Konferencji zaplanowano dwa wykłady gości specjalnych – prof. Petry Bendel (Niemcy) i prof. Magdaleny Kmak (Finlandia), trzy panele eksperckie z udziałem przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, instytucji publicznych oraz organizacji międzynarodowych i pozarządowych, a także panel „młodych badaczy”. Językiem obrad będzie język angielski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach”, który jest realizowany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

 

 

Więcej informacji:

Strona www EUMIGRO: http://eumigro.eu/en

Facebook: https://www.facebook.com/eumigro/

Twitter: https://twitter.com/EUMIGRO

Hashtag: #EUMIGRO

 

Kontakt: jeanmonnet.eumigro@gmail.com

 

Z poważaniem

 

dr Marta Pachocka

Koordynator projektu EUMIGRO

Katedra Studiów Politycznych

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

VIII Konferencja Doktorantów UJ CM

Wioletta Pugacewicz, 05.03.2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 maja 2018 r. (sobota) w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie odbędzie się VIII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Na Konferencję zapraszamy Doktorantów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności osoby zainteresowane integracją prowadzonych przez nich badań naukowych z naukami medycznymi oraz interdyscyplinarnymi projektami badawczymi. Abstrakty prosimy zgłaszać do 28 marca 2018 r. poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie
www.doktorancka.cm-uj.krakow.pl
 
Wzorem ubiegłych lat najlepsze prace zaprezentowane na Konferencji Doktorantów mogą zostać opublikowane w czasopiśmie Folia Medica Cracoviensia. Przewidujemy również nagrody książkowe.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie pozdrawiamy,
Komitet Organizacyjny
VII Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM
ul. św. Anny 12, pok.7a
31-008 Kraków
Tel. 12 37 04 339
e-mail: doktorancka@cm-uj.krakow.pl

Konferencja "Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności"

Wioletta Pugacewicz, 02.03.2018

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić do udziału w VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców "Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności",która odbędzie się w terminie 7-8.06.2018 roku. W tym roku tradycyjna formuła konferencji zostaje zastąpiona spotkaniem on-line.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, zainteresowanych zagadnieniem współczesnych wartości:
psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, filologów, ekonomistów, medyków, prawników, jak i przedstawicieli innych dyscyplin nauki.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:
http://ikd.edu.pl/sprawy-organizacyjne/zgloszenie-uczestnictwa/

Termin nadsyłania streszczeń referatów i plakatów: 15.04.2018 r.

Mamy nadzieję na Państwa żywy odzew.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie
internetowej: www.ikd.edu.pl