Międzynarodowe instytucje oraz zagraniczne rządy oferują niezliczoną ilość programów, z których część jest skierowana również do młodych naukowców. System Informacji Stypendialnej Skrzydlate Studia zajmuje się wyszukiwaniem i zarządzaniem ofertami stypendialnymi.

Doktorantko/Doktorancie, jeśli jesteś zainteresowany zagranicznym wyjazdem stypendialnym, zachęcamy do odwiedzenia strony Skrzydlatych Studiów.

http://skrzydlatestudia.pl/

Aktualne wiadomości

Dodatkowy konkurs na dofinansowanie 1-miesięcznego pobytu na Uniwersytecie Wiedeńskim dla doktorantów UJ w ramach wymiany bilateralnej w roku 2018

Wioletta Pugacewicz, 15.12.2017

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ  informuje o dodatkowej możliwości ubiegania się dofinansowanie na 1-miesięczny wyjazd uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia (doktoranckich) – bez Collegium Medicum – do Uniwersytetu Wiedeńskiego w roku 2018.

Uniwersytet Wiedeński przyznaje 1000 euro na miesięczny pobyt. 

Ubiegający się o wyjazd winni złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną (tylko z podpisem dziekana),
jednostronicowe uzasadnienie celu wyjazdu (w języku polskim),
kserokopie dyplomów ukończonych studiów,
dokumenty wymagane przez Uniwersytet Wiedeński: karta informacyjna, CV, lista publikacji, krótki opis projektu badawczego, list rekomendacyjny, list akceptacyjny (w jęz. niemieckim lub angielskim)
http://www.dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna/studenci/wyjazdy/kraje-europejskie/-/journal_content/56_INSTANCE_JuQvclyKepki/1333512/137665094

Termin i miejsce składania dokumentów:

– do 9 stycznia 2018 r.

– DWM, Czapskich 4, pok. 25, dr Maria Kantor (godz. 9.00-16.00; tel. 12 663 3014).

 

Wyboru doktorantów na ww. wyjazdy dokona Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki w dniu 10.01.2018.

Konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów UJ (bez CM) do uczelni pozaeuropejskich w roku akad. 2018/2019

Wioletta Pugacewicz, 10.11.2017

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów UJ (bez Collegium Medicum) w roku akad. 2018/2019 do uczelni pozaeuropejskich w ramach podpisanych porozumień bilateralnych.
Termin składania dokumentów upływa 15 grudnia 2017 r.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie:
http://www.dwm.uj.edu.pl/ogloszenia2/-/journal_content/56_INSTANCE_Jwt0cYNMaiuy/1333512/137840167

Stypendia na Uniwersytecie w Toronto dla doktorantów nauk humanistycznych

Wioletta Pugacewicz, 08.11.2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Programu Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Uniwersytecie w Toronto (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród studentów o dwóch stypendiach na naszej uczelni dostępnych dla studentów z Polski:
1) stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krótkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-19.
2) stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship)
Szczegóły obydwu stypendiów znajdują się poniżej.
__________
Łukasz Wodzyński
Assistant Professor, Polish Language, Literature, and Culture
Slavic Languages and Literatures, University of Toronto
121 St. Joseph St.
Toronto, Ontario M5S 1J4
Canada

Stypendium na krótkoterminowy staż naukowy na Uniwersytecie w Toronto
(Visiting Graduate Student Award)

Polonistyka na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej. Komisja stypendialna weźmie pod uwagę przede wszystkim założenia projektów badawczych, które kandydaci chcieliby zrealizować na tutejszym uniwersytecie, a także ich kompatybilność z działalnością Programu Języka Polskiego i Literatury Polskiej na UofT (University of Toronto).
Kandydaci mogą składać wnioski na pobyt 6-, 12- lub 24-tygodniowy. Wizyta może odbyć się w terminach od połowy września do połowy maja.
Co pokrywa stypendium?
Koszty utrzymania, opłaty uniwersyteckie, w tym ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość stypendium zależeć będzie od długości pobytu.
Pobyt na U of T:
Stypendyści będą mieli możliwość korzystania z imponujących zasobów bibliotecznych UofT, a także wzięcia udziału w życiu intelektualnym uniwersytetu, ze szczególnym uwzględnieniem torontońskiej slawistyki. Oznacza to uczestnictwo w spotkaniach naukowych, imprezach o charakterze kulturalnym oraz inicjatywach promujących język polski i kulturę polską. Zaprezentują też wyniki swoich badań przed gremium wydziałowym.

O programie stypendialnym:
Stypendium Joanny DeMone to inicjatywa kierowana do humanistów studiujących na studiach doktoranckich lub magisterskich uzupełniających na polskich uczelniach. Kandydatury młodych badaczy zainteresowanych katolickim dziedzictwem kulturowym będą wzięte pod szczególną uwagę.̨ Laureaci przyjadą do Toronto w ramach International Visiting Graduate Student Study Abroad Program.
Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo tutaj:
https://www.sgs.utoronto.ca/prospectivestudents/Pages/International-Visiting-Graduate-
Students.aspx

Rekrutacja:
Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów w języku angielskim do 21. stycznia 2018 r.:
• list motywacyjny (ok. 500 słów) zawierający informację o zainteresowaniach naukowych
kandydatki / kandydata, a także o pomysłach na wdrożenie rezultatów jej / jego badań do
Polskiego Programu. Prosimy też o umieszczenie pomysłów na warsztaty kulturowe dla
studentów Programu;
• CV naukowe;
• opis projektu (research proposal), który kandydat/ka chciał(a)by zrealizować na Uniwersytecie Torontońskim;
• dwa listy polecające napisane przez promotora i innego pracownika naukowego;
Prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: polish.program@utoronto.ca
Tylko aplikacje zawierające wyżej wymienione dokumenty i skany listów polecających (zapisane jako pojedyncze pliki w formacie pdf) będą rozpatrywane.
Wyniki konkursu zostaną ̨ogłoszone na początku marca 2018 roku.

Stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur
Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim (Graduate Student Scholarship)

Stypendium kierowane jest do studentów rocznych magisterskich studiów uzupełniających bądź studiów doktoranckich, przyjętych na studia polonistyczne na Uniwersytecie Torontońskim (UofT). W przypadku doktorantów stypendium może być odnawialne i wydłużyć się maksymalnie do 4 lat.
Kandydaci na studia polonistyczne muszą spełnić określone wymagania. Termin przesłania aplikacji 15. grudnia 2017 r.
Więcej informacji o składaniu podań na studia magisterskie i doktoranckie na UofT :
http://sites.utoronto.ca/slavic/graduate/grad_admission.html
Laureaci otrzymają stypendium Joanny DeMone jako dodatek do ich gwarantowanego stypendium podstawowego (Guaranteed Funding Package).
Więcej informacji na temat GFP można znaleźć tu:
https://www.sgs.utoronto.ca/currentstudents/Pages/Financing-Your-Graduate-Education.aspx
Wysokość stypendium Joanny DeMone będzie ustalana indywidualnie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku 2018 roku.

​EUROPAEUM SCHOLARS PROGRAMME Call for Applications (2018)

Wioletta Pugacewicz, 30.10.2017

EUROPAEUM SCHOLARS PROGRAMME Call for Applications (2018) 
 
The Europaeum (an association of a dozen of Europe’s leading universities) invites applications from talented and highly motivated doctoral students with an interest in policy making and/or public engagement for its innovative new doctoral training programme. We have successfully brought together talented students and faculty working in the humanities and the social sciences for twentyfive years through faculty collaboration, student exchange, joint teaching programmes, lectures and workshops, and student spring and summer schools. We also have a long history of promoting productive discussion between academics and practitioners. We believe that today, we need more not less international collaboration, more not less emphasis on universities engaging with wider society, and more not less connection between the disciplines. And we believe that fresh cohorts of talented young people, committed to making a difference for the better, are essential to shaping the future of Europe for the better. 
Our Scholars Programme offers a world-class programme designed to produce a new generation of leaders, thinkers, and researchers who have the capacity to shape the future of Europe. Starting on the evening of 2 January 2018, the programme will run for two years alongside Scholars’ existing doctoral studies. In its inaugural year, it will engage academic thinking with the cultural, political and societal challenges facing Europe today by focussing on three key areas of crucial importance to Europe’s future: inclusion, sustainability, and growth and development (broadly defined). 
Based in Geneva, Leiden, Oxford, and Prague, the Europaeum Scholars Programme draws upon the combined resources of Europaeum members. Scholars will be taught primarily by academics affiliated with the Europaeum as well as external experts, leading thinkers, media experts and business people, and those directly engaged in making policy. Scholars will meet the governed, as well as the governing. And they will work together on a project of their own design of direct relevance to cultural, political, economic, or social policy. 

Our programme is ideal for students working within European studies (broadly defined) who “think for themselves but not just of themselves”, who want to make a difference, and who are in their first or second year of doctoral studies in a relevant humanities or social science discipline such as Anthropology, Area Studies, Cultural Studies, Economics, European Law, European Studies, Geography, History, International Law, International Political Economy, International Relations, Media Studies, Political or Moral Philosophy, Political Science, or Religious Studies.

All applicants must be enrolled on a doctoral programme at a Europaeum university. 


Applications will close on 15 November 2017. Applications must be submitted in English to both natasza.styczynska@uj.edu.pl and euroinfo@europaeum.ox.ac.uk.  For more information about the Scholars Programme and how to apply, please visit www.europaeum.org. 
 

Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2018/2019

Wioletta Pugacewicz, 03.10.2017

Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu naszą nową ofertę stypendialną na rok akademicki 2018/2019.
Oferta ta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
W razie dodatkowych pytań - zarówno ja jak i cały zespół DAAD - służymy Państwu radą i pomocą.
Nasza szczegółowa oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.daad.pl<http://www.daad.pl>

Z poważaniem
Łukasz Wołosz
Beauftragter für Stipendienprogramme und Marketing
Koordynator Programów Stypendialnych i Marketingu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst Außenstelle Warschau

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Zielna 37 . PL-00-108 Warszawa