Międzynarodowe instytucje oraz zagraniczne rządy oferują niezliczoną ilość programów, z których część jest skierowana również do młodych naukowców. System Informacji Stypendialnej Skrzydlate Studia zajmuje się wyszukiwaniem i zarządzaniem ofertami stypendialnymi.

Doktorantko/Doktorancie, jeśli jesteś zainteresowany zagranicznym wyjazdem stypendialnym, zachęcamy do odwiedzenia strony Skrzydlatych Studiów.

http://skrzydlatestudia.pl/

Aktualne wiadomości

The BUP PhD Award 2018, The BUP Travel Grant Programme for Young Researchers

Wioletta Pugacewicz, 16.05.2018

Dear all,

We have the pleasure to announce this year's BUP PhD Award and the BUP Mobility Grant.

 

The BUP PhD Award 2018
The Baltic University Programme (BUP) award for the best PhD thesis supports high quality research promoting sustainable development. The awards are established in two research area groups:

  • Natural Sciences, Technology and Engineering
  • Social Sciences and Humanities.

Deadline for nominations: 30th August 2018.
For further information please see the attachment or the BUP web site.

 

The BUP Travel Grant Programme for Young Researchers
The main aim with the Mobility Grant is to develop and strengthen the co-operation among young researchers in the Baltic Sea Region. The grant is intended to support young scholars from BUP member universities who´s research promote sustainable development. The grant winner will be invited to present the research at a BUP conference, as an opportunity to disseminate results, ideas and create intra-network cooperation.

The Mobility Grant is open to PhD students and Postdoc scholars from all BUP member universities
Deadline for applications: 31st October 2018.
For further information please see the attachment or the BUP web site.

Wyjazdy studentów i doktorantów w roku 2018/2019 w ramach porozumień bilateralnych

Wioletta Pugacewicz, 26.03.2018

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza dodatkowe konkursy na wyjazdy studentów i doktorantów w roku 2018/2019 w ramach  podpisanych porozumień bilateralnych:

 

- dwa 5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy, (1.10.2018-28.02.2019 oraz 1.04-31.08.2019)

http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Jwt0cYNMaiuy/1333512/138715543

 

- na wyjazdy 2 studentów/doktorantów na studia częściowe (semestr lub cały rok) na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu w terminie 1.02-30.06.2019

http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Jwt0cYNMaiuy/1333512/138882903

 

- wyjazdy dla studentów/doktorantów na studia częściowe do krajów pozaeuropejskich: Argentyna, Chiny, Japonia, Meksyk, USA i Tajwan w terminie: semestr wiosenny 2019 r.

http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Jwt0cYNMaiuy/1333512/137840167

Termin składania dokumentów: do 13 kwietnia 2018 r.

Kryteria kwalifikacji na wyjazdy znajdują się w dokumencie Zasady ubiegania się o wyjazdy semestralne/roczne w ramach wymiany bilateralnej doktorantów i studentów

http://www.dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna/studenci/zasady-formularze

 

DWM - osoby kontaktowe:

Kraje europejskie: dr Maria Kantor,  tel. 12 663 3014; maria.kantor@uj.edu.pl

Kraje azjatyckie: mgr Adriana Hołub-Palonka; tel. 12 663 3015; adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Kraje Ameryki Północnej i Południowej: mgr Małgorzata Paiak, tel. 12 663 3044; malgorzata.paiak@uj.edu.pl

Dodatkowy konkurs na dofinansowanie 1-miesięcznego pobytu na Uniwersytecie Wiedeńskim dla doktorantów UJ w ramach wymiany bilateralnej w roku 2018

Wioletta Pugacewicz, 15.12.2017

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ  informuje o dodatkowej możliwości ubiegania się dofinansowanie na 1-miesięczny wyjazd uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia (doktoranckich) – bez Collegium Medicum – do Uniwersytetu Wiedeńskiego w roku 2018.

Uniwersytet Wiedeński przyznaje 1000 euro na miesięczny pobyt. 

Ubiegający się o wyjazd winni złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną (tylko z podpisem dziekana),
jednostronicowe uzasadnienie celu wyjazdu (w języku polskim),
kserokopie dyplomów ukończonych studiów,
dokumenty wymagane przez Uniwersytet Wiedeński: karta informacyjna, CV, lista publikacji, krótki opis projektu badawczego, list rekomendacyjny, list akceptacyjny (w jęz. niemieckim lub angielskim)
http://www.dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna/studenci/wyjazdy/kraje-europejskie/-/journal_content/56_INSTANCE_JuQvclyKepki/1333512/137665094

Termin i miejsce składania dokumentów:

– do 9 stycznia 2018 r.

– DWM, Czapskich 4, pok. 25, dr Maria Kantor (godz. 9.00-16.00; tel. 12 663 3014).

 

Wyboru doktorantów na ww. wyjazdy dokona Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki w dniu 10.01.2018.

Konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów UJ (bez CM) do uczelni pozaeuropejskich w roku akad. 2018/2019

Wioletta Pugacewicz, 10.11.2017

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów UJ (bez Collegium Medicum) w roku akad. 2018/2019 do uczelni pozaeuropejskich w ramach podpisanych porozumień bilateralnych.
Termin składania dokumentów upływa 15 grudnia 2017 r.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie:
http://www.dwm.uj.edu.pl/ogloszenia2/-/journal_content/56_INSTANCE_Jwt0cYNMaiuy/1333512/137840167

Stypendia na Uniwersytecie w Toronto dla doktorantów nauk humanistycznych

Wioletta Pugacewicz, 08.11.2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Programu Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Uniwersytecie w Toronto (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród studentów o dwóch stypendiach na naszej uczelni dostępnych dla studentów z Polski:
1) stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krótkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-19.
2) stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship)
Szczegóły obydwu stypendiów znajdują się poniżej.
__________
Łukasz Wodzyński
Assistant Professor, Polish Language, Literature, and Culture
Slavic Languages and Literatures, University of Toronto
121 St. Joseph St.
Toronto, Ontario M5S 1J4
Canada

Stypendium na krótkoterminowy staż naukowy na Uniwersytecie w Toronto
(Visiting Graduate Student Award)

Polonistyka na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej. Komisja stypendialna weźmie pod uwagę przede wszystkim założenia projektów badawczych, które kandydaci chcieliby zrealizować na tutejszym uniwersytecie, a także ich kompatybilność z działalnością Programu Języka Polskiego i Literatury Polskiej na UofT (University of Toronto).
Kandydaci mogą składać wnioski na pobyt 6-, 12- lub 24-tygodniowy. Wizyta może odbyć się w terminach od połowy września do połowy maja.
Co pokrywa stypendium?
Koszty utrzymania, opłaty uniwersyteckie, w tym ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość stypendium zależeć będzie od długości pobytu.
Pobyt na U of T:
Stypendyści będą mieli możliwość korzystania z imponujących zasobów bibliotecznych UofT, a także wzięcia udziału w życiu intelektualnym uniwersytetu, ze szczególnym uwzględnieniem torontońskiej slawistyki. Oznacza to uczestnictwo w spotkaniach naukowych, imprezach o charakterze kulturalnym oraz inicjatywach promujących język polski i kulturę polską. Zaprezentują też wyniki swoich badań przed gremium wydziałowym.

O programie stypendialnym:
Stypendium Joanny DeMone to inicjatywa kierowana do humanistów studiujących na studiach doktoranckich lub magisterskich uzupełniających na polskich uczelniach. Kandydatury młodych badaczy zainteresowanych katolickim dziedzictwem kulturowym będą wzięte pod szczególną uwagę.̨ Laureaci przyjadą do Toronto w ramach International Visiting Graduate Student Study Abroad Program.
Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo tutaj:
https://www.sgs.utoronto.ca/prospectivestudents/Pages/International-Visiting-Graduate-
Students.aspx

Rekrutacja:
Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów w języku angielskim do 21. stycznia 2018 r.:
• list motywacyjny (ok. 500 słów) zawierający informację o zainteresowaniach naukowych
kandydatki / kandydata, a także o pomysłach na wdrożenie rezultatów jej / jego badań do
Polskiego Programu. Prosimy też o umieszczenie pomysłów na warsztaty kulturowe dla
studentów Programu;
• CV naukowe;
• opis projektu (research proposal), który kandydat/ka chciał(a)by zrealizować na Uniwersytecie Torontońskim;
• dwa listy polecające napisane przez promotora i innego pracownika naukowego;
Prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: polish.program@utoronto.ca
Tylko aplikacje zawierające wyżej wymienione dokumenty i skany listów polecających (zapisane jako pojedyncze pliki w formacie pdf) będą rozpatrywane.
Wyniki konkursu zostaną ̨ogłoszone na początku marca 2018 roku.

Stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur
Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim (Graduate Student Scholarship)

Stypendium kierowane jest do studentów rocznych magisterskich studiów uzupełniających bądź studiów doktoranckich, przyjętych na studia polonistyczne na Uniwersytecie Torontońskim (UofT). W przypadku doktorantów stypendium może być odnawialne i wydłużyć się maksymalnie do 4 lat.
Kandydaci na studia polonistyczne muszą spełnić określone wymagania. Termin przesłania aplikacji 15. grudnia 2017 r.
Więcej informacji o składaniu podań na studia magisterskie i doktoranckie na UofT :
http://sites.utoronto.ca/slavic/graduate/grad_admission.html
Laureaci otrzymają stypendium Joanny DeMone jako dodatek do ich gwarantowanego stypendium podstawowego (Guaranteed Funding Package).
Więcej informacji na temat GFP można znaleźć tu:
https://www.sgs.utoronto.ca/currentstudents/Pages/Financing-Your-Graduate-Education.aspx
Wysokość stypendium Joanny DeMone będzie ustalana indywidualnie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku 2018 roku.