Międzynarodowe instytucje oraz zagraniczne rządy oferują niezliczoną ilość programów, z których część jest skierowana również do młodych naukowców. System Informacji Stypendialnej Skrzydlate Studia zajmuje się wyszukiwaniem i zarządzaniem ofertami stypendialnymi.

Doktorantko/Doktorancie, jeśli jesteś zainteresowany zagranicznym wyjazdem stypendialnym, zachęcamy do odwiedzenia strony Skrzydlatych Studiów.

http://skrzydlatestudia.pl/

Aktualne wiadomości

Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2018/2019

Wioletta Pugacewicz, 03.10.2017

Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu naszą nową ofertę stypendialną na rok akademicki 2018/2019.
Oferta ta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
W razie dodatkowych pytań - zarówno ja jak i cały zespół DAAD - służymy Państwu radą i pomocą.
Nasza szczegółowa oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.daad.pl<http://www.daad.pl>

Z poważaniem
Łukasz Wołosz
Beauftragter für Stipendienprogramme und Marketing
Koordynator Programów Stypendialnych i Marketingu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst Außenstelle Warschau

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Zielna 37 . PL-00-108 Warszawa

Konkurs na krótkoterminowe wyjazdy doktorantów w roku 2018

Wioletta Pugacewicz, 29.09.2017

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ informuje o możliwości ubiegania się krótkoterminowych wyjazdów doktorantów do uczelni europejskich w ramach wymiany bilateralnej w roku 2018.
 
Finansowanie ww. wyjazdów może być ze środków jednostki macierzystej poprzez deklarację środków (z budżetu jednostki, DS, PB, grantu czy innych źródeł), które tworzą pulę na pokrycie pobytu gości zagranicznych w UJ. Liczbę dni wyjazdu pracownika/doktoranta przelicza się na osobodni. Koszt jednego osobodnia wynosi obecnie 200 zł. Nota obciążeniowa za zrealizowany wyjazd zostanie wysłana do jednostki deklarującej środki pod koniec grudnia 2018 r. W tym przypadku doktorant składa formularz Zgłoszenie na wymianę bilateralną, który ma być podpisany dysponenta środków/kierownika jednostki oraz dziekana.
 
Drugą możliwością finansowania wyjazdu doktorantów są środki z puli dydaktycznej. Dofinansowanie (z puli dydaktycznej) obejmuje koszty związane z liczbą dni pobytu, które przelicza się na osobodni.
W tym przypadku doktoranci składają dokumenty wymienione w konkursie o dofinansowane, a formularzem zgłoszeniowym jest Zgłoszeniu doktoranta na wymianę bilateralną.

 

Termin złożenia dokumentów mija 31 października 2017 r.

Komunikat

Szczegóły znajdują się na stronie
http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci

Konkurs na 1-miesięczny pobyt na Uniwersytecie Wiedeńskim dla doktorantów UJ w ramach wymiany bilateralnej w roku kalendarzowym 2017

Wioletta Pugacewicz, 20.09.2017

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ informuje o dodatkowej możliwości ubiegania się o 1-miesięczny wyjazd uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia (doktoranckich) – bez Collegium Medicum – do Uniwersytetu Wiedeńskiego w okresie od października do 22 grudnia 2017.
Uniwersytet Wiedeński przyznaje 1000 euro na miesięczny pobyt. 
 
Ubiegający się o wyjazd winni złożyć następujące dokumenty:
Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną (tylko z podpisem dziekana)
- jednostronicowe uzasadnienie celu wyjazdu (w języku polskim),
- kserokopie dyplomów ukończonych studiów,
- dokumenty wymagane przez Uniwersytet Wiedeński: karta informacyjna, CV, lista publikacji, krótki opis projektu badawczego, list rekomendacyjny,
list akceptacyjny (w jęz. niemieckim lub angielskim) – Information Sheet 2017.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
– do 12 października 2017 (do godz. 16),
– DWM, Czapskich 4, pok. 25, dr Maria Kantor (godz. 9.00-16.00; tel. 12 663 3014).
 
Wyboru doktorantów na ww. wyjazdy dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

One-year scholarship program of the Free State of Bavaria 2018/19

Wioletta Pugacewicz, 28.08.2017

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for
students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2018/19 via BAYHOST.
Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.
The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. Master’s programs) and PhDs at Bavarian universities.

Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts to 735,--€ per month.

One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded.

Enclosed is our flyer (in German only) and further information can be found on the BAYHOST website:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html


The application deadline for first time applications is the 1st December 2017 (date of receipt!).

I will appreciate if you forward the call for application to all students / persons who might be interested and publish the information on your website. You are also welcome to share the call for application on facebook: https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/
Additionally, we could send you some flyers by separate post on request.

If you have further questions or comments, please do not hesitate to contact us.
Katrin Döppe
BAYHOST scholarship programs
---------------------------
Katrin Döppe
Stipendienprogramme

BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Universitätsstraße 31 | D-93053 Regensburg
T ++49 (0)941-943-5049<tel:09419435049> | F ++49 (0)941-943-5051<tel:09419435051>
doeppe@bayhost.de<mailto:doeppe@bayhost.de> | www.bayhost.de<http://www.bayhost.de/> | facebook<https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/>

Stypendia rzadu włoskiego na rok 2017/2018

Wioletta Pugacewicz, 06.04.2017

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI) dysponuje stypendiami dla studentów zagranicznych
oraz studentów obywateli włoskich mieszkających zagranicą (IRE) na rok akademicki 2017/2018
mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, upowszechnianie znajomości języka,
kultury i nauki włoskiej oraz przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej  na świecie.

Stypendia są przyznawane na studia oraz na realizację programów szkoleniowych
 i/lub naukowych we włoskich instytutach państwowych lub prawnie uznanych.

Zgłoszenia online należy przesyłać za pośrednictwem specjalnego portalu, od dnia 27 marca 2017r. do północy (czasu włoskiego) 10 maja 2017 r.

Przed wysłaniem zgłoszenia, zaleca się dokładną lekturę warunków i portalu Ministerstwa Edukacji, Uniwersytetów i Badań (MIUR) „Universitaly”,
który zawiera informacje na temat włoskiego systemu szkolnictwa wyższego,
a także strony http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie MAECI:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

W przypadku pytań, proszę o bezpośredni kontakt z Ambasadą:

Barbara Rejmak
Cancelleria Diplomatica

tel.  +48 22 826 34 71-4 int. 226
e-mail: barbara.rejmak@esteri.it<mailto:barbara.rejmak@esteri.it>

Ambasciata d’Italia
Plac J.H. Dąbrowskiego 6
00-055 Varsavia