Międzynarodowe instytucje oraz zagraniczne rządy oferują niezliczoną ilość programów, z których część jest skierowana również do młodych naukowców. System Informacji Stypendialnej Skrzydlate Studia zajmuje się wyszukiwaniem i zarządzaniem ofertami stypendialnymi.

Doktorantko/Doktorancie, jeśli jesteś zainteresowany zagranicznym wyjazdem stypendialnym, zachęcamy do odwiedzenia strony Skrzydlatych Studiów.

http://skrzydlatestudia.pl/

Aktualne wiadomości

Stypendia rzadu włoskiego na rok 2017/2018

Wioletta Pugacewicz, 06.04.2017

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI) dysponuje stypendiami dla studentów zagranicznych
oraz studentów obywateli włoskich mieszkających zagranicą (IRE) na rok akademicki 2017/2018
mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, upowszechnianie znajomości języka,
kultury i nauki włoskiej oraz przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej  na świecie.

Stypendia są przyznawane na studia oraz na realizację programów szkoleniowych
 i/lub naukowych we włoskich instytutach państwowych lub prawnie uznanych.

Zgłoszenia online należy przesyłać za pośrednictwem specjalnego portalu, od dnia 27 marca 2017r. do północy (czasu włoskiego) 10 maja 2017 r.

Przed wysłaniem zgłoszenia, zaleca się dokładną lekturę warunków i portalu Ministerstwa Edukacji, Uniwersytetów i Badań (MIUR) „Universitaly”,
który zawiera informacje na temat włoskiego systemu szkolnictwa wyższego,
a także strony http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie MAECI:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

W przypadku pytań, proszę o bezpośredni kontakt z Ambasadą:

Barbara Rejmak
Cancelleria Diplomatica

tel.  +48 22 826 34 71-4 int. 226
e-mail: barbara.rejmak@esteri.it<mailto:barbara.rejmak@esteri.it>

Ambasciata d’Italia
Plac J.H. Dąbrowskiego 6
00-055 Varsavia

Moritz Csáky Fellowship / Call for Applications

Wioletta Pugacewicz, 13.02.2017

The Austrian Academy of Sciences would like to draw your attention to the announcement of the Moritz Csáky Fellowship 2017.

The Moritz Csáky Fellowship amounts to € 2,200,- and is granted to young scholars and scientists in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, the Ukraine, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia.
Candidates in the humanities, cultural studies or social sciences should not be older than 40 years, have completed their Master or doctorate and submit a research project that makes a research stay in Austria necessary.

Deadline for applications:  March 1, 2017.

We would greatly appreciate you informing your scientific community and potential candidates about this award.

For further information please access the following website: http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/moritz-cs%C3%A1ky-fellowship

Sincerely,
Barbara Haberl
__________________________
Dr. Barbara Haberl
Head
 [Barbara.Haberl@oeaw.ac.at]
Fellowships & Awards
Austrian Academy of Sciences
Postgasse 7-9, 1010 Vienna
http://stipendien.oeaw.ac.at/en

Rekrutacja na wyjazd do Indii w ramach Programu ERASMUS+ KA107 - Savitribai Phule Pune University

Rafał Damaziak, 07.02.2017

Szanowni Studenci i Doktoranci,

Pragniemy Państwa poinformować, że ruszyła rekrutacja w ramach Programu ERASMUS+ KA 107 na wymianę z Indiami.

Rekrutacja trwa do 31 marca br.

Stypendyści poza dofinansowaniem kosztów pobytu w uczelni partnerskiej otrzymają dofinansowanie kosztów podróży.

Rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 i dotyczy wyłącznie wyjazdu na jeden semestr bez możliwości przedłużenia.

Uczelnia: Savitribai Phule Pune University

Liczba dostępnych miejsc: 1

Wysokość stypendium: 650 EUR/msc

Dodatkowe stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów podróży: 820 EUR

Koordynator szczebla ogólnouczelnianego: Aleksandra Jęśko (aleksandra.jesko@uj.edu.pl, tel.: 12-663-15-47)

Rekrutacja prowadzona jest na szczeblu ogólnouczelnianym i mogą wziąć w niej udział studenci oraz doktoranci wszystkich wydziałów. 

Priorytet będą miały zgłoszenia studentów z Instytutu Nauk Geologicznych UJ.

Niemniej jednak kontakt z wydziałowym/instytutowym koordynatorem będzie niezbędny przy budowaniu Learning Agreement for Studies. 

Wniosek składa się z:

a.       formularza aplikacyjnego (Application Form)

b.      następujących dokumentów:

- transkryptu ocen wraz z średnią ważoną z roku akademickiego 2015/2016, których zgodność ze stanem faktycznym została potwierdzona przez upoważnionego pracownika sekretariatu lub dziekanatu,

- kserokopii certyfikatu językowego (na poziomie min. B2) albo Language Proficiency Form (potwierdzających znajomość języka angielskiego lub języka uczelni przyjmującej),

- dokumentacji osiągnięć naukowych,

- listu motywacyjnego w j. angielskim,

- nieobowiązkowo: projektu Learning Agreement, zaakceptowanego przez wydziałowego / instytutowego koordynatora Programu Erasmus+

- dodatkowo w przypadku doktorantów: opinii promotora uwzględniającej przystawalność programu do tematyki pracy doktorskiej.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej.

Wszystkie informacje znajdują się: http://www.dmws.uj.edu.pl/erasmus-studia-kraje-partnerskie-ka-107/indie

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Jęśko.

Pozdrawiamy serdecznie,

******************

Zespół

Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej

ul. Gołębia 24 pokój 21

31-007 Krakow

Tel.:    +48-12-663 15 47

Fax:    +48-12-663 15 45

 

 

Stypendia Rządu Koreańskiego (HUFS, Korea) w 2017

Wioletta Pugacewicz, 06.02.2017

Dear Sir/Madam,

There will be 2017 Korean Government Scholarship Program(;KGSP) admission from Feb. 1st to Mar. 17th.

Koran Government Scholarship Program(KGSP)
-National Institute for International Education(NIIED) affiliated with the Ministry of Education offers the governmental scholarship program through about 70 universities in Korea and 120 Korean embassies in each country.
-This scholarship program covers air fare, monthly allowance, medical insurance fee, all the tuition fee, thesis publication cost, etc.  2. 정착지
-Graduate School and the Graduate School of International and Area Studies(GSIAS) applicable
-Master’s or Doctoral degree course applicable(not for Master-Ph.D integrated program)
-Only foreign students can apply for this program
-If applicants are chosen as a grantee for this program, they must take 1-year Korean language course in other universities. (This course is exempted if the applicants have Korean Proficiency Test(TOPIK) level 5 or above.)


 We already uploaded the notice about it on the website of HUFS and Graduate School like following:
http://builder.hufs.ac.kr/user/indexSub.action?framePath=unknownboard&siteId=gsadmin2&dum=dum&boardId=17832236&page=1&command=view&boardSeq=86861061&chkBoxSeq=&categoryDepth=&search=Korean+Government&column=title

If there is anyone who is interested in this program, our contact information to explain about this program in detail.
Graduate School Administration Team 1 : jsjoo@hufs.ac.kr<mailto:jsjoo@hufs.ac.kr>


Jangsik Joo
Administrative Office of Graduate School
Hankuk Univeristy of Foreign Studies
130-791, 107 Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-(0)2-2173-2387 Fax: +82-(0)2-2173-3369
jsjoo@hufs.ac.kr

Stypendia rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018

Wioletta Pugacewicz, 23.01.2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom.
Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów.

Ambasada Francji w Polsce zarządza programami stypendialnymi, których prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce
w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja).

Obecnie otwarte są dwa konkursy na stypendia
•Master 2 (http://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2)
•Podwójnego doktoratu (http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle)

Składanie dokumentów

Stypendium Master 2

W pierwszej kolejności kandydat składa wymagane dokumenty do wybranej przez siebie francuskiej uczelni.
Następnie wniosek o przyznanie stypendium  musi zostać  wysłany najpóźniej do 5 marca 2017 roku:

•Wersja elektroniczna: drogą mailową do Ambasady Francji w Polsce na adres: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr
•Wydrukowana wersja papierowa: do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

Podwójny doktorat

•Wersja elektroniczna: drogą mailową do Ambasady Francji w Polsce na adres: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr
•Wydrukowana wersja papierowa: do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć za pośrednictwem uczelni macierzystej najpóźniej do 5 marca 2017 roku.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że dokumenty przyjmowane będą w Dziale Współpracy Międzynarodowej  (ul. Czapskich 4 pok. 25) do dnia 24 lutego 2017 r i następnie za pośrednictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego przesłane do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM).
Skompletowanie i złożenie w DWM wszystkich dokumentów aplikacyjnych leży w gestii kandydata.